Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ ngày

Thời  gian

Nội dung

Ban

Giám đốc

Thành phần

mời  họp

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

14/6/2021

08h30

Họp cho ý kiến về quản lý, khai thác và Đề án thu phí tham quan di tích lịch sử địa đạo Long Phước

 

P.QLVH&DSVH

 

P.VH-TT
TP. Bà Rịa

 

15h00

Dự họp Thường trực UBND Tỉnh:

  • Nghe báo cáo xin chủ trương thc hiện cải tạo trụ sở làm việc TT.BTDTQG Côn Đảo và chỉnh lý nội dung trưng bày tại Bảo tàng Côn Đảo (ND 3)
  • Nghe báo cáo đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia cho khu tưởng niệm trận chiến ngày 06/6/1969 tại ấp Bình Đức, xã Bình Ba, H. Châu Đức (ND 4)
  • Nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh (ND 5)

GĐ Trung

 

P.KHTC
P.QLVH&DSVH

UBT (301)

 

Thứ ba

15/6/2021

08h30

- Họp công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh;

- Lễ trao giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc về BRVT

PGĐ Hồng

P.QLVH&DSVH,
TT. VH-NT, Đoàn CMN,
Thư viện tỉnh

P.QLVH&DSVH;
Đoàn CMN

Phòng họp
( tầng 4)

 

14h00

Dự họp Thường trực UBND Tỉnh:

  • Nghe báo cáo Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh BR-VT (ND 7)
  • Thông qua tờ trình, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2021 về Quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC có hiệu lực (ND 8)

 

P.KHTC

 

UBT (301)

 

14h00

Báo cáo kết quả thanh tra hành chính tại Trung tâm VHNT tỉnh

BGĐ

Thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 134/QĐ-SVHTT ngày 08/4/2021

Thanh tra Sở

 

Phòng họp
( tầng 4)

 

Thứ tư

16/6/2021

08h00

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021

GĐ Trung

 

 

UBT (301)

 

08h30

Triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc

PGĐ Hồng

P.QLVH&DSVH; P.KHTC; Thư viện tỉnh

Thư viện tỉnh

Phòng họp
( tầng 4)

 

14h00

Dự họp nghe báo cáo tình hình số liệu 6 tháng đầu năm 2021 và điều tra thống kê du lịch tỉnh BR-VT

PGĐ Hồng

P.QLVH&DSVH

 

UBT (301)

 

15h00

Kiểm tra phòng chống dịch Covid 19 đối với hoạt động TDTT trên địa bàn Phú Mỹ

 

Thanh tra, P.QL TDTT
P.VH-TT TX.Phú Mỹ

Thanh tra Sở

 

TX. Phú Mỹ

VP bố trí xe

Thứ năm

17/6/2021

08h30

Giải quyết vướng mắc trong công tác cắm mốc di tích tại Vũng Tàu

 

P.QLVH&DSVH

 

TP.Vũng Tàu

 

10h00

Nghe báo cáo tình hình thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP giai đoạn 2017-2021 và định hướng xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSĐP năm 2022, giai đoạn 2022-2025

GĐ Trung

 

 

UBT (307)

 

14h00

Kiểm tra phòng chống dịch Covid 19 tại Trung tâm HLTĐ TDTT và Bảo tàng tỉnh

 

Thanh tra Sở

Thanh tra Sở

TT. HL&TĐ TDTT;
Bảo tàng tỉnh

 

Thứ sáu

18/6/2021

08h30

Họp nghe đơn vị tư vấn báo cáo lập quy hoạch 1/500 học viện bóng đá tại xã Lộc An Huyện đất đỏ

GĐ Trung
PGĐ Dũng

P.KH-TC, P.QLTDTT
Đơn vị tư vấn

 

Phòng họp
( tầng 4)

 

08h00

Dự HN trực tuyến toàn quốc tổng kết 08 năm thực hiện QĐ 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về " Xây dựng XHHT giai đoạn 2012 – 2020"

PGĐ Hồng

 

 

UBT (301)

 

08h30

Giải quyết vướng mắc trong công tác cắm mốc di tích tại Bà Rịa

 

P.QLVH&DSVH

 

TP. Bà Rịa

 

15h00

Thông qua đề cương, nhiệm vụ lập Chiến lược phát triển Du lịch tỉnh BR-VT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

PGĐ Hồng

 

 

UBT (301)

 

15h00

Kiểm tra phòng chống dịch Covid 19 đối với hoạt động TDTT trên địa bàn huyện Long Điền

 

Thanh tra, P.QL TDTT
P.VH-TT H. Long Điền

Thanh tra Sở

 

H. Long Điền

VP bố trí xe

 

                    Ghi chú:    - Lịch công tác được đăng tải lênWebsite của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

                                       - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.                                                                                                                                                                                                            CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

                                                                                                                            Phạm Vũ Anh Thy