Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 18/9/2023 đến ngày 23/9/2023)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ ngày

Thời  gian

Nội dung

Ban

Giám đốc

Thành phần

mời  họp

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai

18/9/2023

07h30

Dự Lễ chào cờ đầu tuần

 

Toàn thể CBCC

 

TTHC

 

09h00

Dự họp Tổ xây dựng Đề án " phát triển Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (Tổ 6 theo Quyết định số 906-QĐ/TU ngày 15/3/2021 của BTV Tỉnh ủy)

GĐ Trung

 

 

UBT(307)

 

14h00

Làm việc với đơn vị thực hiện Xây dựng Phần mềm quản lý phát triển văn hóa đọc

GĐ Trung

Thư viện tỉnh; P.KH-TC
và đơn vị thi công

 

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

Thứ Ba

19/9/2023

08h00

Dự Chương trình Nghệ thuật thông tin đối ngoại, thông tin đối ngoại biển đảo năm 2023

PGĐ Lợi

Nhà hát tỉnh

 

H.Côn Đảo

04 ngày

08h00

Dự Hội nghị: "Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong đảm bảo an toàn thông tin khi tham gia khai thác, sử dụng dịch vụ định danh điện tử trong Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh"

 

Văn phòng Sở

 

TT.CNTT&TT

 

Thứ Tư

20/9/2023

09h00

Dự họp tập thể UBND tỉnh:

 1. Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 thị trấn Đất Đỏ;

2. Ngầm hóa lưới điện trên địa bàn TPVT; ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, Phương án đầu tư lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh

GĐ Trung

 

 

UBT (301)

 

 

08h30

Làm việc với Công ty CP Bóng đá BRVT

PGĐ Dũng

Theo TM

Phòng QLTDTT

Phòng họp Sở

(tầng 4)

 

Thứ Năm

21/9/2023

08h30

Nghe Trung tâm HL&TĐTDTT tỉnh báo cáo Kế hoạch tập huấn và phân giao chỉ tiêu năm 2024 Đề án TTTTC

PGĐ Dũng

P. QLTDTT
TT.HL&TĐ TDTT

 

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

08h30

Kiểm tra công vụ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh; kiểm tra công tác kế toán - tài chính 9 tháng đầu năm

 

Thành viên Đoàn kiểm tra theo QĐ số 49/QĐ-SVHTT; P.KH-TC

 

TT.VH tỉnh

 

08h30

Kiểm tra an toàn các hồ bơi theo chỉ đạo của UBND tỉnh

 

Thanh tra Sở

 

Theo KH

 

08h30

Dự Hội nghị triển khai thực hiện Đề án " nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2021-2027" và Tuyên truyền Luật Phòng, chóng tác hại của rượu, bia đối với an ninh trật tự và an toàn giao thông

 

Thanh tra Sở

 

Hội trường B
TT.HN

 

14h00

Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện Đề án 938

 

P.XDNSVH&GĐ

 

TT. Ngãi Giao
H.Châu Đức

 

Thứ Sáu

22/9/2023

08h00

Thảo luận dự toán 2024 tại Sở Tài chính

GĐ Trung

 P.KHTC,
TP. QLVH&DSVH,
TP. QLTT, Thủ trưởng
và kế toán các ĐVSN
thuộc Sở.

 

Sở Tài chính

 

08h30

Họp thông qua báo cáo kết quả giám sát tại Bảo tàng tỉnh

PGĐ Dũng

UBKT Đảng ủy Sở;
Bảo tàng tỉnh

 

Bảo tàng tỉnh

 

08h30

Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện Đề án 938

 

P.XDNSVH&GĐ

 

UBND xã Lộc An
H.Đất Đỏ

 

14h00

Nghe báo cáo hoạt động của đội tuyển Judo - Jujitsu - Kurash, Wushu, Vovinam, Muay

PGĐ Dũng

P.QLTDTT

TT.HL&TĐ TDTT

Ban huấn luyện các môn chuẩn bị báo cáo

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

14h00

Họp rà soát công tác phối hợp tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

PGĐ Lợi

P.QLVH&DSVH;
P.KHTC;TTVH tỉnh;
Nhà hát tỉnh;Thư viện tỉnh;
Bảo tàng tỉnh;
TT.HLTĐ TDTT

 

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

15h30

Họp nghe thư viện báo cáo tình hình bổ sung sách điện tử

PGĐ Lợi

P.QLVH&DSVH;
P.KHTC;

 

Phòng họp Sở
(tầng 4)

 

14h00

Tham gia Đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện Đề án 938

 

P.XDNSVH&GĐ

 

UBND
TP.Vũng Tàu

 

Thứ Bảy

23/9/2023

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

24/9/2023

08h00

Dự Khai mạc Hội thao Người cao tuổi tỉnh năm 2023

PGĐ Dũng

Thành viên BTC
Theo TM

TT.HL&TĐ TDTT

Nhà thi đấu

TDTT TP. Bà Rịa

 

Ghi chú:  - Lịch công tác được đăng tải lênWebsite của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

             - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.    

                                                                                                                                                        TL.GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

                                                                                                                                                                   (đã ký)

                                                                                                                                                            Phạm Vũ Anh Thy