Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 22/01/2018 đến ngày 26/01/2018)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
 

Thứ ngày

Thời gian

Nội dung

Người
chủ trì

Thành phần
mời họp

Đơn vị
chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai
22/01/2018

07h30

Dự Lễ chào cờ đầu tuần

 

Toàn thể CBCC

BQL TTHC

TTHN

 

07h30

Tập huấn cán bộ BCH Quân sự cơ quan

 

Đ/c Thy

 

Trường QS tỉnh

Từ 22 – 30/01/2018

08h00

Đi công tác Côn Đảo (03 ngày)

 

Đ/c Trung, P.KHTC, P.QLVH&DSVH

 

H.Côn Đảo

VP bố trí xe

15h00

Dự Hội nghị ký kết hợp tác giữa hiệp hội xúc tiến du lịch TP Sacheon – Hàn Quốc và HHDL tỉnh BR-VT và Tổng kết hoạt động của HHDL năm 2017, nhiệm vụ năm 2018

 

Đ/c Thanh

 

KS Malibu

 

Thứ Ba
23/01/2018

08h00

Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đ/c Thân

 

UBT (301)

 

08h00

Thẩm định karaoke

 

Tổ thẩm định

 

H.Xuyên Mộc;

TP.Bà Rịa

VP bố trí xe

08h30

Dự họp thông qua quy chế thi tuyển ý tưởng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh BR-VT đến năm 2030, định hướng đến năm 2035

 

Đ/c Sang

 

UBT(302)

 

14h00

Dự họp BCS Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện NQ 6 về Chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

 

Đ/c Sang

 

UBT (302)

 

Thứ Tư
24/01/2018

08h00

Thẩm định các sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

 

Thanh tra,
P.QLVh&DSVH

 

TP.Vũng Tàu

 

08h30

Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Công Thương

 

Đ/c Công

 

TTHN

(Hội trường C2)

 

14h00

Dự họp về công tác chỉ đạo phát triển du lịch

 

Đ/c Thân

 

VP TU

 

14h00

Dự Hội nghị CC,VC TT.HL&TĐ TDTT

 

Đ/c Sang

 

TTHL&TĐ

VP bố trí xe

 

Thứ Năm
25/01/2018

 

08h00

Tham gia Đoàn thăm hỏi, tặng quà các cá nhân tròn 100 tuổi

 

Đ/c Sang

 

TP Vũng Tàu

Tập trung tại VP UBND tỉnh

08h30

Họp bàn giao phòng làm việc Di tích Thích ca Phật đài

 

P.QLVH&DSVH,
Theo TM

 

Tp.Vũng Tàu

 

09h00

Thành viên tổ tư vấn chấm điểm Tổng kết công tác thi đua Khối thi đua VII năm 2017

 

Tổ Tư vấn

 

Phòng họp

 

14h00

Giao ban phát triển du lịch và nghe báo cáo chính sách cho thuê đất của tỉnh đối với các dự án du lịch và định hướng về chủ trương chính sách chung giai đoạn 2017-2021.

 

Đ/c Sang

 

VPTU

 

14h00

Họp Ban Chỉ đạo 94

 

Đ/c Trung

 

VPTU

 

14h00

Dự họp TtrUB về danh mục các dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư đến 2020

 

Đ/c Thân

 

UBT (302)

 

Thứ Sáu
26/01/2018

 

08h00

Họp chuyên đề Thể dục thể thao

Đ/c Sang

P.QLTDTT, TTHL&TĐTDTT

 

Phòng họp

 

08h00

Dự Hội nghị CC,VC Trung tâm Văn hóa tỉnh

 

Đ/c Thân

 

TTVH

 

08h30

Dự Tổng kết các hoạt động của Liên đoàn lao động tỉnh năm 2017

 

VP Sở

 

HTB-TTHN

 

08h30

Họp tổ thẩm tra đơn kiện liên quan đến di tích Côn Đảo

Đ/c Trung

Tổ thẩm tra

 

Phòng họp

 

08h30

Dự Hội nghị CC,VC Trung tâm PHP&CB

 

Đ/c Công

 

TT.PHP&CB

VP bố trí xe

10h00

Họp BGĐ về đánh giá cán bộ chủ chốt của ngành

Đ/c Trung

BGĐ, VP Sở

 

Phòng Giám đốc

 

14h00

Hội nghị Tổng kết công tác thi đua Khối thi đua VII năm 2017

Đ/c Sang

BGĐ, Theo TM

 

Hội trường

 

14h00

Dự Hội nghị CC,VC Thư viện tỉnh

 

Đ/c Trung

 

Thư viện tỉnh

 

Thứ Bảy
27/01/2018

15h00

Dự Lễ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh BR-VT lần thứ X

 

Đ/c Sang,P.QL TDTT

 

H.Long Điền

VP bố trí xe

19h00

Dự Chương trình "Tết Sum vầy" năm 2018

 

Đ/c Trung

 

TP.Vũng Tàu

 

 

                   Ghi chú:            - Lịch công tác được đăng tải lênWebsite của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhttdl.baria-vungtau.gov.vn

                                             - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.