Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 26 /02/2018 đến ngày 02/03/2018)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
 

Thứ ngày

Thời  gian

Nội dung

Người
chủ trì

Thành phần
mời  họp

Đơn vị
chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ Hai
26/02/2018

07h30

Dự Lễ chào cờ đầu tuần

 

Toàn thể CBCC

BQL TTHC

TTHN

 

08h30

Dự Ngày Hội Báo chí đầu Xuân Mậu Tuất 2018

 

Đ/c Sang

 

HT. Thành ủy VT

 

08h30

Họp giao ban

Đ/c Trung

BGĐ, LĐ các phòng

 

Phòng họp

 

Thứ Ba
27/02/2018

08h00

Dự họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ Lễ hội Dinh Cô – Long Hải năm 2018

 

P.QLVH&DSVH,

Thanh tra

 

UB H.Long Điền
(Hội trường B)

VP bố trí xe

08h00

Quyết toán các Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

 

P.KHTC

 

Theo lịch

Cả tuần

08h30

Dự Hội nghị đại biểu CĐVC tỉnh BRVT lần thứ IV

 

Đ/c Thy, Đ/c P.Thái

 

TTHN

 

08h30

Làm việc với Sở Xây dựng về tiến độ triển khai xây dựng các quy hoạch theo Nghị quyết Tỉnh ủy.

 

Đ/c Sang

 

VPTU

 

08h30

Kiểm tra việc chuẩn bị LH Tiếng hát Miền Đông

Đ/c Thân

P.QLVH&DSVH, P.KHTC,TTra

 

TTVH

 

09h30

Dự họp Thường trực UBND tỉnh thông qua Đề án đặt tên đường, công trình công cộng tại Côn Đảo

 

Đ/c Trung P.QLVH&DSVH

 

UBT (302)

 

11h00

Đi công tác tại TP.HCM

 

Đ/c Trung

 

TP.HCM

VP bố trí xe

Thứ Tư
28/02/2018

08h30

Họp BTV Đảng ủy Sở

Đ/c Trung

BTV Đảng ủy Sở

 

Phòng họp

 

 14h30

Họp triển khai KH kiểm tra công vụ năm 2018

 

Thành viên Tổ kiểm tra

 

Phòng họp

 

Thứ Năm
01/3/2018

08h30

Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 16

 

Đ/c Trung

 

TTHN (HT B)

 

08h30

Họp chuyên đề Thể dục thể thao

Đ/c Sang

P.QLTDTT, P.KHTC, VP, Thanh tra, TT.HL&TĐTDTT
(BGĐ,Trưởng các phòng CM)

 

Phòng họp

 

Thứ Sáu
02/3/2018

08h30

Làm việc với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Đ/c Thân

P.QLVH&DSVH, TTVH,
Đoàn CMN, Hội VHNT

 

Phòng họp

 

08h30

Làm việc với Công ty tổ chức sự kiện của HTV về Liên hoan Diều Quốc tế

 

Đ/c Sang, P.QLTDTT

 

TP.HCM

VP bố trí xe

 

                    Ghi chú:    - Lịch công tác được đăng tải tại Website của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhtt.baria-vungtau.gov.vn           

                                       - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG