Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ ngày

Thời  gian

Nội dung

Ban

Giám đốc

Thành phần

mời  họp

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

28/6/2021

08h30

Tham gia Đoàn Kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2021

 

P.XDNSVH&GĐ

 

P.Hắc Dịch
TX.Phú Mỹ

 

14h00

Họp BCH Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

GĐ Trung

 

 

ĐUK

 

14h00

Dự họp nghe Sở Tài chính báo cáo các Chương trình, Đề án giai đoạn 2016-2021 và cho giai đoạn 2021 - 2026

PGĐ Dũng

 

 

UBT (301)

 

14h00

Họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

BCH Công Đoàn

Toàn thể Đoàn viên CĐ

Ban Nữ Công

Hội trường
(tầng 3)

 

Thứ ba

29/6/2021

08h00

Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa VN đến 2030 và CTHĐ phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030

GĐ Trung

P.QLVH&DSVH, KHTC, Thanh tra, Đoàn CMN, TT.VH-NT,
Thư viện

P.QLVH&DSVH

HĐND (419)

 

08h00

Dự họp thường kỳ UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (cả ngày)

PGĐ Hồng

 

 

UBT (301)

 

08h30

Tham gia Đoàn Kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2021

 

P.XDNSVH&GĐ

 

Xã Bàu Chinh
H.Châu Đức

 

Thứ tư

30/6/2021

08h00

Dự Kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

GĐ Trung

 

 

HTA – TTHN

 

08h00

Làm việc với Sở KH&ĐT về công tác bàn giao xe ô tô

 

VP Sở, P.KHTC

 

Theo TM

 

08h30

Tham gia Đoàn Kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2021

PGĐ Dũng

 

 

Phường 5
TP. Vũng Tàu

 

14h00

Làm việc với Thanh tra Sở về chương trình công tác 6 tháng cuối năm

BGĐ

Thanh tra, P.KHTC, VP sở

Thanh tra

Phòng họp
(tầng 4)

 

Thứ năm

01/7/2021

08h00

Dự họp Ban Chỉ đạo kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh

GĐ Trung

 

P.QLVH&DSVH

VP Tỉnh ủy

 

08h30

Tham gia Đoàn Kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2021

 

P.XDNSVH&GĐ

 

Xã Long Mỹ
H.Đất Đỏ

 

14h00

Họp giao ban xây dựng cơ bản

GĐ Trung

P.KHTC, Bảo tàng tỉnh,
các đơn vị liên quan

P.KHTC

Phòng họp
(tầng 4)

 

14h00

Dự họp TTr UBND tỉnh Thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2020 – 2035 (ND 3)

PGĐ Dũng

 

 

UBT (301)

 

Thứ sáu

02/7/2021

08h30

Họp nghe báo cáo:
- Đề án Phát triển TTTTC giai đoạn 2021-2026;
- Quy chế quản lý, sử dụng HLV, VĐV Tỉnh;

PGĐ Dũng

P.QLTDTT, P.KH-TC;
TT.HL&TĐ TDTT 

 

Phòng họp
(tầng 4)

 

 

                    Ghi chú:    - Lịch công tác được đăng tải lênWebsite của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

                                       - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.                                                                                                                                                                                                         CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                                                                                               

                                                                                                                       Phạm Vũ Anh Thy