Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 24/12/2018 đến ngày 28/12/2018)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ ngày

Thời  gian

Nội dung

Ban
Giám đốc

Thành phần
mời  họp

Đơn vị
chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

 

Thứ Hai
24/12/2018

07h30

Dự Lễ chào cờ đầu tuần

 

Toàn thể CBCC

BQL TTHC

TTHN

 

 

08h30

Dự họp TTrTU để cho ý kiến về  nội dung nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

GĐ Trung
PGĐ Dũng

P.QLVH&DSVH

P.QLVH&DSVH

VP Tỉnh ủy

 

 

16h00

Dự Lễ khai mạc Giải Bóng đá Đoàn khối LLVT

PGĐ Sang

P. QLTDTT

 

Hải đoàn 129, TP.Vũng Tàu

 

 

14h00

Hội nghị trực tuyến Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

GĐ Trung

 

 

VPTU

 

 

Thứ Ba
25/12/2018

09h00

Dự họp BCĐ thông tin đối ngoại và đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

PGĐ Dũng

 

 

VP Tỉnh ủy

 

 

07h30

Hội nghị sơ kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Đề án phát triển văn hóa nông thôn

PGĐ Sang 

Theo thư mời

P.XDNSVH&GĐ

HTB

TTHN

 

 

08h00

Dự Lễ khai mạc Giải Bóng đá học sinh U10 U14

 

P. QLTDTT

 

Trường THPT Vũng Tàu

 

 

08h30

Dự Hội nghị tổng kết công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ " Vì người nghèo" tỉnh, Quỹ " cứu trợ" tỉnh năm 2018

 

P.KHTC

 

UBMT Tổ quốc

 

 

10h00

Dự Hội nghị tổng kết công tác triển khai, thực hiện CVĐ năm 2018 và thống nhất nội dung tổng kết 10 năm thực hiện CVĐ người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2009 - 2019

 

P.QLVH&DSVH

 

UBMT Tổ quốc

 

 

08h00

Thẩm định Karaoke

 

Tổ thẩm định

 

H.Long Điền

VP bố trí xe
(16 chỗ)

 

14h00

Làm việc với Bảo tàng tỉnh

GĐ Trung

PGĐ Dũng

Thanh tra, P.QLVH&DSVH,  Văn phòng Sở

 

Bảo tàng tỉnh

VP bố trí xe
(04 chỗ)

 

17h30

Kiểm tra hoạt động chiếu phim lưu động tại Châu Đức và Long Điền

 

Thanh tra, QLVH&DSVH

 

H.Châu Đức,
Long Điền

VP bố trí xe

 

Thứ Tư
26/12/2018

08h30

 

Dự họp TTrUB về  các nội dung:

1. Thông qua báo cáo Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh;

2. Thông qua quy định sử dụng nguồn vốn công đức tại đền thờ Côn Đảo

GĐ Trung

PGĐ Dũng

P.QLVH&DSVH

P.KHTC

 

UBT (302)

 

 

10h00

Dự họp giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

GĐ Trung

 

 

UBT (301)

 

 

14h00

Họp xét thi đua khối Văn phòng Sở

GĐ Trung
PGĐ Dũng
PGĐ Sang

Lãnh đạo
các phòng chuyên môn

 

Phòng họp
(lầu 4)

 

 

 

08h30

Họp Hội đồng nghiệm thu nội dung thuyết minh di tích

GĐ Trung
PGĐ Dũng

P.QLVHJ&DSVH,
Thành viên Hội đồng

 

Phòng họp
(lầu 4)

 

 

Thứ Năm
27/12/2018

08h00

Tham dự Hội nghị tổng kết 05 năm ngày Pháp luật trên địa bàn tỉnh BR-VT

 

Thanh tra

 

TTHN

 

 

14h00

Chi bộ Hành chính họp kiểm điểm đánh giá đảng viên năm 2018

Bí thư chị bộ, đại diện Đảng ủy PGĐ Sang

Toàn thể đảng viên

 

Hội trường
(lầu 3)

 

 

Thứ Sáu
28/12/2018

08h00

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2019

GĐ Trung

 

 

UBT (301)

cả ngày

 

08h00

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Đề án nâng cao chất lượng thành phố Văn hóa, giai đoạn 2016-2018

PGĐ Dũng

P.XDNSVH&GĐ

 

Hội trường TTVH TP.Bà Rịa

 

 

08h00

Dự Hội nghị lần thứ VII BCH Hội LHPN tỉnh khóa VI và Tổng kết phong trào Phụ nữ tỉnh năm 2018

 

P.XDNSVH&GĐ

 

HT B-TTHN

 

 

18h00

Dự Lễ khai mạc Giải Bóng bàn tỉnh mở rộng

PGĐ Sang

P. QLTDTT

 

TTHL&TĐ TDTT

 

 

Thứ Bảy
29/12/2018

09h00

Dự Lễ khai mạc Cờ vua tỉnh mở rộng tranh cúp Hồ Mây

PGĐ Sang

P. QLTDTT

 

KDL Cáp treo
Hồ Mây

 

 

09h00

Kiểm tra công tác tuyên truyền, tình hình ANTT, VSMT tại một số di tích trên đại bàn tỉnh

 

Thanh tra, QLVH&DSVH

 

Toàn tỉnh

VP bố trí xe

 

17h00

Dự Lễ bế mạc Giải Bóng đá Đoàn khối LLVT

PGĐ Sang

P. QLTDTT

 

Hải đoàn 129, TP.Vũng Tàu

 

 

Chủ Nhật

30/12/2018

10h00

Dự Lễ bế mạc Giải Bóng đá học sinh U10 U14

PGĐ Sang

P. QLTDTT

 

Trường THPT
Vũng Tàu

 

 

10h30

Dự Lễ bế mạc Cờ vua tỉnh mở rộng tranh cúp Hồ Mây

PGĐ Sang

P. QLTDTT

 

KDL Cáp treo
Hồ Mây

 

 

16h00

Dự Lễ bế mạc Giải Bóng bàn tỉnh mở rộng

PGĐ Sang

P. QLTDTT

 

TTHL&TĐ TDTT

 

 

Thứ Hai
31/12/2018

17h30

Kiểm tra hoạt động BDNT trên địa bàn tỉnh mừng tết Dương lịch

 

Thanh tra, QLVH&DSVH

 

Toàn tỉnh

VP bố trí xe

 

 

Nghỉ Tết Dương Lịch 2019

 

Trực theo Lịch phân công

Sở VHTT

 

 

Thứ Ba
01/01/2019

 

 

                    Ghi chú:    - Lịch công tác được đăng tải lênWebsite của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

                            - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.                                                                                                                                                                                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 


Hiển thị 11 - 20 of 63 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 7