Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021)

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ ngày

Thời  gian

Nội dung

Ban

Giám đốc

Thành phần

mời  họp

Đơn vị

chuẩn bị

Địa điểm

Ghi chú

Thứ hai

07/6/2021

08h00

Dự họp nghe báo cáo và kinh phí tổ chức Chương trình " Quảng bá xúc tiến du lịch số và Hội chợ du lịch trực tuyến năm 2021"; Thông qua báo cáo đánh giá thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

PGĐ Hồng

 

 

UBT(301)

 

Thứ ba

08/6/2021

08h00

Dự họp nghe báo cáo về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về truyền thông tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025

PGĐ Hồng

 

 

VP TU

 

14h00

Dự họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số, đô thị thông minh, gắn với cải cách hành chính.

2. Nghe báo cáo xin chủ trương thực hiện cải tạo trụ sở làm việc TT.BTDTQG Côn Đảo và chỉnh lý nội dung trưng bày tại Bảo tàng Côn Đảo

3.Nghe báo cáo đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia cho khu tưởng niệm trận chiến ngày 06/6/1969 tại ấp Bình Đức, xã Bình Ba, H. Châu Đức

 

PGĐ Dũng

 

 

GĐ Trung

 

 

GĐ Trung

 

 

 

UBT (301)

 

14h00

Ký kết giao ước thi đua các sở, ngành KH-VHXH (khối VII)

PGĐ Hồng

VP Sở

 

Đài PTTH

VP bố trí xe

15h00

Kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động TDTT trên địa bàn TP.Vũng Tàu

 

Thanh tra, P.QLTDTT;
P.VH-TT TP.Vũng Tàu

 

TP.Vũng Tàu

 

Thứ tư

09/6/2021

08h00

Dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2021

PGĐ Dũng

 

 

UBT (301

 

Thứ năm

10/6/2021

08h00

Họp Ban Chỉ đạo 30 năm thành lập tỉnh

GĐ Trung

 

 

VPTU

 

Thứ sáu

11/6/2021

08h30

Dự họp nghe báo cáo tình hình số liệu KTXH 6 tháng đầu năm 2021

PGĐ Dũng

VP Sở

 

UBT (302)

 

Thứ bảy

12/6/2021

08h00

Dự họp UBND tỉnh chuyên đề cải cách hành chính

PGĐ Dũng

 

 

UBT (301)

 

20h00

Kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động Karaoke trên địa bàn huyện xuyên mộc

 

Thanh tra Sở;
P.QLVH&DSVHT
P.VH-TT H.Xuyên Mộc

 

H.Xuyên Mộc

VP bố trí xe

 

                    Ghi chú:    - Lịch công tác được đăng tải lênWebsite của Sở VHTT tại địa chỉ: sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

                                       - Các cuộc họp giữa Sở và đơn vị, căn cứ lịch công tác tuần thay cho thư mời.                                                                                                                                                                                                          CHÁNH VĂN PHÒNG

 

                                                                                                         

                                                                                                                       Phạm Vũ Anh Thy


Hiển thị 11 - 20 of 183 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 19