Thể dục thể thao

Thấy gì qua Hội thao ngành Văn hóa - Thể thao

 

Ngành ta tổ chức hội thao

Hưởng ứng phong trào rèn-sức-trí tâm

Chào mừng đại hội thành công

Ý hợp tâm đồng nghị quyết ban ra

Nâng cao ý thức thi đua

Góp phần thúc đẩy tỉnh nhà phồn vinh

Phát huy nội lực chính mình

Muôn người như một vẹn tình quê hương

Cùng nhau ta hãy tỏ tường

Thể thao thể dục nêu gương đi đầu

Thông qua ngày hội khắc sâu

Tinh thần đoàn kết trước sau một lòng

      Thơ: NGUYỄN THỊ KỶ

                (Thư viện TP. Vũng Tàu)


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21458827
Số người đang truy cập: 24