Nếp sống - Gia đình

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào toàn dân đoàn kết Xây dựng đời sống văn hóa làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế - Thành viên BCĐ làm trưởng đoàn. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Ban chỉ đạo Trung ương trong năm 2022, qua công tác kiểm tra nắm bắt kết quả thực hiện việc triển khai các văn bản của Trung ương về Phong trào TDĐKXDĐSVH, kết quả hoạt động, những khó khăn vướng mắc, bài học kinh nghiệm và những đề xuất, kiến nghị để định hướng công tác Phong trào trong giai đoạn mới

Tham gia đoàn kiểm tra còn có đồng chí Lương Đức Thắng, Phó cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các lãnh đạo Tổng cục Dân số KHHGĐ Bộ Y tế, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế. Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương làm việc với Ban chỉ đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Long Điền, thị trấn Long Hải và đi thực tế tại một số cơ sở thiết chế văn hóa của huyện Long Điền.

Sáng ngày 15/4/2022, Đoàn kiểm tra làm việc với Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH và Công tác gia đình tỉnh, cùng chủ trì có đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo. Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể chính trị, xã hội thông qua việc tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, phong trào TDĐKXDĐSVH đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu năm 2021 đạt kết quả cao như tỷ lệ gia đình văn hóa 93%, thôn, ấp, khu phố văn hóa 98%, xã văn hóa nông thôn mới đạt 95,6%, Phường, thị trấn văn minh đô thị đạt 82,9%, cơ quan đạt chuẩn văn hóa đạt 90%, tỷ lệ người dân luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 38,3%. Tuy nhiên, phong trào cũng còn nhiều khó khăn, hạn chế về công tác phối hợp chỉ đạo triển khai, chất lượng phong trào, hoạt động của các thiết chế văn hóa thể thao cấp xã…Một số kiến nghị của tỉnh với Trung ương sớm ban hành về có chính sách về sử dụng kinh phí cho phù hợp với tình hình, hướng dẫn việc triển khai Quyết định 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 về ban hành quy định trình tự, thủ tục công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; sửa đổi một số quy định cho phù hợp về danh hiệu " Xã văn hóa nông thôn", "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn minh đô thị"...

Đ/c Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với BCĐ tỉnh 

Đ/c Trưởng đoàn kiểm tra đã có có ý kiến chỉ đạo Ban chỉ đạo tỉnh cần quan tâm đến việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Chương trình Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2021-2026, Kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về Hội nghị văn hóa toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo cấp tỉnh, chú ý đến việc nhân rộng các mô hình hoạt động tốt tại địa phương, tận dụng và phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân nhất là trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19, quan tâm đến xây dựng nếp sống văn hóa trong ngành y tế.  

Làm việc tại huyện Long Điền

Tại huyện Long Điền, là môt trong những địa phương thực hiện tốt Phong trào TDĐKXDĐSVH với nhiều kết quả quan trọng, các chỉ tiêu về phong trào đều đạt theo Nghị quyết đề ra như 100% ấp, khu phố đều đạt văn hóa, gia đình văn hóa đạt 95,96%, các ấp, khu phố đề xây dựng quy ước. Một số nội dung Đoàn kiểm tra trao đổi về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quy ước của ấp, khu phố, phát huy thiết chế văn hóa thể thao ở tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long Điền đều triển khai thực hiện tốt, có nhiều cách làm hay từ thực tế đã ghi nhận, Nhân dân đồng tình tham gia. Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị huyện Long Điền quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt quy ước, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, lấy gia đình làm nòng cốt trong thực hiện xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, quan tâm đến văn hóa trong tôn giáo, chọn mô hình hay để nhân rộng

Đoàn đi thực tế tại xã Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Học tập cộng đồng xã An Ngãi

Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết 05 - NQ/TU ngày 10/12/2021 về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về Phong trào chỉ đạo như Kế hoạch Phong trào giai đoạn 2021-2025, định hướng nội dung quy ước thôn, ấp khu phố trên địa bàn tỉnh, các Chiến lược, Chương trình, kế hoạch về công tác Gia đình giai đoạn 2021-2025, là cơ sở quan trọng để tỉnh nâng cao hiệu quả, chất lượng Phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng môi trường văn hóa ngày càng lành mạnh.

Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24504802
Số người đang truy cập: 10