Nếp sống - Gia đình

Đừng để phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Châu Đức rơi vào hình thức, bệnh thành tích
Đó là chỉ đạo của Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình huyện Châu Đức tại Hội nghị Sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) và công tác gia đình năm 2019 vào sáng ngày 25/2/2020, tại hội trường Huyện ủy Châu Đức.

Hội nghị có sự tham dự ông Nguyễn Kế Toại - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao cùng đông đảo lãnh đạo thành viên Ban Chỉ đạo huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Đức

Toàn cảnh Hội nghị

Qua báo cáo của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cho thấy, huyện Châu Đức đã có nhiều có gắng nổ lực trong triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình trong năm 2019. Các chỉ tiêu Phong trào TDĐKXDĐSVH vào nghị quyết Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, chương trình, kế hoạch của UBND và được nhân dân tham gia thực hiện. Phong trào đã đạt hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, ngày càng sâu rộng, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh nội lực của nhân dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư. Năm 2019, huyện Châu Đức có 96,2% hộ đạt danh hiệu văn hóa, 106/113 ấp, khu phố được công nhận văn hóa chiếm tỷ lệ 93,8%. 14/16 xã triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn, đã có 08 xã được công nhận chiếm tỷ lệ 57,1%.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đối với công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình năm 2019, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung vào tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động Quốc gia về PCBLGĐ. Các hoạt động tổ chức tuyên truyền, vận động, tổ chức động viên, thăm hỏi các gia đình khó khăn. Toàn huyện có 16 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, duy trì 75 địa chỉ tin cậy được đặt tại các cá nhân có uy tín tại địa phương.

Ông Nguyễn Tấn Bản – Phò chủ tịch UBND huyện Châu Đức phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Tuy nhiên, Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình còn những khó khăn, tồn tại nhất định. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ít quan tâm đến việc chỉ đạo. Các danh hiệu văn hóa ở một số địa phương chưa nâng cao về chất lượng. Tình hình an ninh trật tự, một số tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra; toàn huyện có 10 vụ bạo lực gia đình và còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp trong nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Đức nhấn mạnh: Các ngành, thành viên Ban chỉ đạo của huyện và xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Đức cần tập trung triển khai tốt 5 nội dung và 7 phong trào, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức đối với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi gia đình đến xã hội và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

 

Tin, ảnh: Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...
 • 23/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 20276159
Số người đang truy cập: 101