Thư viện

Hỗ trợ nghiệp vụ Thư viện tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Côn Đảo
Thực hiện Thông báo Kết luận của UBND huyện Côn Đảo, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao (VHTTTT) huyện Côn Đảo đã xây dựng kế hoạch di dời trụ sở Thư viện huyện Côn Đảo về Trung tâm VHTTTT huyện Côn Đảo. Theo đề nghị của Trung tâm VHTTTT huyện Côn Đảo, từ ngày 05 - 09/04/2021, Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cử cán bộ hỗ trợ nghiệp vụ Thư viện tại huyện Côn Đảo

Trong 5 ngày, cán bộ nghiệp vụ Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hướng dẫn sắp xếp kho tài liệu, tổng cộng hơn 32.000 bản sách, bao gồm 11.000 bản sách kho thiếu nhi, 15.000 bản sách kho mượn và 6.000 bản sách thuộc kho đọc; hướng dẫn quy trình nghiệp vụ quản lý thư viện và phục vụ nhu cầu đọc trên phần mềm Thư viện điện tử Vebrary 5.0

Cán bộ nghiệp vụ Thư viện tỉnh BR-VT hướng dẫn phân loại và sắp xếp kho sách

Sau đợt hỗ trợ nghiệp vụ lần này, Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục hướng dẫn cán bộ quản lý thư viện của Trung tâm VHTTTT huyện Côn Đảo về công tác thư viện, cách thức tổ chức hoạt động thư viện, quản lý tài liệu một cách tốt nhất trong thời gian tới.

Quang Sơn

Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21443001
Số người đang truy cập: 4