Nếp sống - Gia đình

Hội nghị sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2019
Sáng ngày 26/12/2019, tại hội trường B, Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị Sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) và công tác gia đình năm 2019. Tham dự có Ông Nguyễn Kế Toại - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Huỳnh Văn Hồng, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân, ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, cùng đại diện Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH các huyện, thị xã, thành phố, các xã phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Năm 2019, là năm Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã được triển khai thực hiện gắn với nhiều văn bản chỉ đạo từ Trung ương: Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 về quy định về quản lý và tổ chức Lễ hội; Nghị định 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 về quy định Ngày thành lập, Ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; Nghị Định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 về quy định xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa","Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"; Quyết định 22/2018/QĐ-CP ngày 8/5/2018 về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Toàn cảnh Hội nghị 

Sở Văn hóa và Thể thao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH đã triển khai thực hiện đến cơ sở thông qua việc tham mưu các văn bản chỉ đạo, công tác tập huấn, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Hội Liên hiệp Phụ nữ gắn với việc "Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; xây dựng gương "Người tốt, việc tốt" và các tập thể tiên tiến"; Liên đoàn Lao động tỉnh với nhiệm vụ "Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp đến năm 2020"; Công an tỉnh gắn với việc thực hiện phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. ...Các huyện, thị xã, thành phố đưa nhiệm vụ, chỉ tiêu Phong trào TDĐKXDĐSVH vào nghị quyết Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, chương trình, kế hoạch của UBND và được nhân dân tham gia thực hiện. Phong trào đã đạt hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, ngày càng sâu rộng, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh nội lực của nhân dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư. Năm 2019, toàn tỉnh đã có 261.687/284.153 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt tỷ lệ 92,09%; có 542/557 thôn, ấp, khu phố và tương đương đạt danh hiệu văn hóa đạt tỷ lệ 97,31%; có 25/45 xã đạt danh hiệu văn hóa nông thôn đạt tỷ lệ 55,56%, có 25/35 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt tỷ lệ 69%

Ông Nguyễn Kế Toại - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, ông Huỳnh Văn Hồng,
Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Đối với công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình năm 2019, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung vào tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động Quốc gia về PCBLGĐ (tháng 6) với việc tổ chức các hội thi về gia đình, tuyên truyền về gia đình. Công tác công tác đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ cấp tỉnh đến cơ sở được thực hiện tốt; các mô hình về gia đình được duy trì hoạt động, tư vấn viên về phòng, chống bạo lực gia đình được duy trì hoạt đồng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hòa giải tại cơ sở. Tổng số vụ BLGĐ năm 2019: 37 vụ giảm  38,33% so với cùng kỳ (năm 2018: 60 vụ); 446 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng được thành lập.

Tuy nhiên, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và công tác gia đình còn những khó khăn, tồn tại nhất định. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ít quan tâm đến việc chỉ đạo. Các danh hiệu văn hóa ở một số địa phương chưa nâng cao về chất lượng. Tình hình an ninh trật tự  tại các địa phương còn diễn biến phức tạp, người dân vi phạm luật giao thông vẫn còn tăng; cảnh quang môi trường một số nơi chưa thường xuyên được sạch đẹp, nhất là tại các khu chợ tự phát.Tình trạng bạo lực gia đình còn những diễn biến phức tạp, công tác thống kê số liệu về bạo lực gia đình chưa thực hiện thường xuyên nên chưa kịp thời nắm bắt các vụ bạo lực gia đình xảy ra.

Ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình cần được nâng cao chất lượng.  Năm 2020, Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH và Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp cần triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ướng, cấp tỉnh; Tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, phân công trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nội dung kế hoạch, quy trình thực hiện các hoạt động của phong trào.

Nhân dịp này Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TDĐKXDĐSVH; 9  tập thể và 18 cá nhân xuất sắc trong thực hiện các chuyên đề về công tác gia đình; Sở Văn hóa và Thể thao đã tặng 21 tập thể và 42 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực các chuyên đề về Phong trào TDĐKXDĐSVH về công tác gia đình năm 2019.

Bài và ảnh: Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21107192
Số người đang truy cập: 15