Nếp sống - Gia đình

Hội nghị sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết Xây dựng đời sống văn hóa” và công tác Gia đình năm 2022
Sáng ngày 17/02/2022, tại Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao diễn ra Hội nghị Sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) và công tác gia đình năm 2022. Tham dự có Ông Nguyễn Kế Toại - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh- Phó ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH và Công tác gia đình, ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao – Phó ban Thường trực BCĐ Phong trào TDĐKXDĐSVH và Công tác gia đình, đại diện các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, cùng lãnh đạo các Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, các tập thể và cá nhân được khen thưởng tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Qua hơn một năm thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình đã đạt những kết quả quan trọng. Sở Văn hóa và Thể thao - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóá" và công tác gia đình năm 2022; đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo; triển khai các hoạt động truyền thông, tập huấn cho cán bộ cơ sở.... Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" được tổ chức triển khai thực hiện có chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn như thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; phong trào xây dựng "gia đình văn hóa", "ấp, khu phố văn hóa"; phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá"; duy trì và tổ chức thực hiện khá tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chương trình xoá đói giảm nghèo. Những thành tựu đạt được thể hiện bằng các con số khá ấn tượng năm 2022  gia đình văn hóa đạt 93,20%, tỷ lệ thôn, ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa đạt 98,41%,  100% xã đạt văn hóa nông thôn mới, có 29/35 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị đạt tỷ lệ 82,9%. Người dân thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao đã tăng lên, đạt 39%.

Ông Huỳnh Đức Dũng- Phó Giám đốc Sở VHTT tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, có thể kể đến nhiều hoạt động phong phú, đa dạng tham gia hưởng ứng các sự kiện về công tác gia đình hàng năm do tỉnh phát động như: kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11... Thực hiện tốt công tác xây dựng mô hình, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực được thành lập và duy trì tại các xã, phường, thị trấn, đã góp phần giảm số vụ bạo lực gia đình, ổn định chính trị xã hội, phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và công tác gia đình còn những khó khăn, tồn tại nhất định. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ít quan tâm đến việc chỉ đạo. Các danh hiệu văn hóa ở một số địa phương chưa nâng cao về chất lượng. Tình hình an ninh trật tự  tại các địa phương còn diễn biến phức tạp, người dân vi phạm luật giao thông vẫn còn tăng; cảnh quang môi trường một số nơi chưa thường xuyên được sạch đẹp, nhất là tại các khu chợ tự phát. Tình trạng bạo lực gia đình còn những diễn biến phức tạp, công tác thống kê số liệu về bạo lực gia đình chưa thực hiện thường xuyên nên chưa kịp thời nắm bắt các vụ bạo lực gia đình xảy ra.

Ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình cần được nâng cao chất lượng.  Năm 2023, Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình các cấp cần triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ướng, cấp tỉnh; Tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, phân công trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nội dung kế hoạch, quy trình thực hiện các hoạt động của phong trào.

Nhân dịp này Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào TDĐKXDĐSVH; 6  tập thể và 9 cá nhân xuất sắc trong thực hiện các chuyên đề về công tác gia đình; Sở Văn hóa và Thể thao đã tặng 20 tập thể và 40 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực các chuyên đề về Phong trào TDĐKXDĐSVH về công tác gia đình năm 2022.

Bài và ảnh: Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 27347048
Số người đang truy cập: 188