Nếp sống - Gia đình

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
Ngày 29/8/2019, tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tham dự Hội nghị có 458 cán bộ là các thành viên, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Công tác gia đình các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các thành viên tham dự  được giới thiệu các văn bản quản lý Nhà nước mới về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của UBND tỉnh: Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh; Lồng ghép nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước của thôn, ấp, cụm dân cư. Qua Hội nghị giúp cán bộ cơ sở nắm các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để triển khai thực hiện tại cơ sở, đặc biệt là tuyên truyền đến nhân dân thực hiện tiêu chí về gia đình nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, giảm thiểu bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em.

Nguyễn Nhàn


Văn Bản Mới

 • 621/QĐ-UBND (21.04.2020)
  Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở,...
 • 124/TB-VPCP (25.03.2020)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại...
 • 622/QĐ-UBND (24.03.2020)
  QĐ Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Lĩnh vực...
 • 619/QĐ-UBND (24.03.2020)
  Về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết...
 • NQ118/2019/NQ-HĐND (13.12.2019)
  Về việc Ban hành Quy định chế độ đối với HLV, VĐV thể thao và chế...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 12979171
Số người đang truy cập: 24