Nếp sống - Gia đình

Hội nghị tập huấn về Đề án phát triển văn hóa nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng 10/4/2019 tại Hội trường B trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị tập huấn về Đề án phát triển Văn hóa Nông thôn. Tham dự Hội nghị tập huấn là lãnh đạo và cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố Bà Rịa, cán bộ văn hóa các xã và đặc biệt là gần 400 học viên là trưởng, phó thôn, ấp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành và triển khai Đề án phát triển văn hóa nông thôn giai đoạn 2012-2015 tầm nhìn 2020; và phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đến năm 2020. Đề án tỉnh tập trung với các nội dung nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" (TDĐKXDĐSVH), xây dựng các quy ước, phát huy truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, bài trừ các hủ tục, thực hiện nếp sống mới ở nông thôn. Cùng với Chương trình xây dựng nông thôn mới thì việc xây dựng văn hóa nông thôn đã và đang được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tính đến năm 2018 đã có18 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới: Xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc;  Xã Châu Pha, Xã Sông Xoài, Xã Tóc Tiên thị xã Phú Mỹ; Xã Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng, thành phố Bà Rịa; Xã Tam Phước, An Nhứt, An Ngãi, huyện Long Điền; Xã Long Tân, Long Mỹ, Phước Hội, Xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ; Cù Bị, Quảng Thành, Xà Bang, Suối Nghệ, huyện Châu Đức.

Toàn cảnh Hội nghị 

Hội nghị tập nhằm bổ sung, cập nhật kịp thời các kiến thức nghiệp vụ, các văn bản về triển khai việc Đề án phát triển văn hóa nông thôn cho cán bộ làm công tác văn hóa cấp huyện, xã, cán bộ thôn, ấp nhằm thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu mà kế hoạch UBND tỉnh giao.

Hội nghị tập huấn tập trung vào các đề về các Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển Văn hóa nông thôn đến năm 2020 và năm 2019; về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục công nhận danh hiệu xã đạt văn hóa nông thôn;  Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng văn hóa nông thôn hiện nay; Tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và Bộ tiêu nông thôn mới nâng cao. Vai trò của văn hóa cơ sở đối với việc xây dựng xã Đạt chuẩn Nông thôn mới, xã đạt Nông thôn mới nâng cao, do báo báo viên là lãnh đạo Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao.

 

Lưu Hạnh 


Văn Bản Mới

 • 36/2018/QH14 (20.11.2019)
  Luật Phòng chống tham nhũng
 • 2973/BTTTT-CATTT (07.09.2019)
  Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát ATTT trong cơ quan, tổ chức...
 • 21/2019/QĐ-UBND (06.08.2019)
  Quyết định về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động Karaoke, vũ...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc hay

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7674924
Số người đang truy cập: 39