Nếp sống - Gia đình

Hội thảo góp ý Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Sáng ngày 2/6/2022, tại Khách sạn P&T thành phố Vũng Tàu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo góp ý Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Chủ trì Hội thảo có bà Trịnh Thị Thủy- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp quốc (UNFPA) tại Việt Nam. Tham dự Hội thảo có Ông Trần Văn Tuấn Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào, cùng các chuyên gia, các nhà quản lý.

Việc tổ chức Hội thảo góp ý Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại Bà Rịa - Vũng Tàu mục đích để tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi nhiều lần với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, đặc biệt là tham vấn rất nhiều các chuyên gia có quá trình gắn bó với việc nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo trình Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Bà Trịnh Thị Thủy- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và bà Naomi Kitahara,
Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp quốc (UNFPA) tại Việt Nam chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo đã có rất nhiều đại biểu tham gia góp ý cho dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi của các tỉnh, thành phố xuất phát từ các vấn đề từ thực tiễn trong triển khai Luật phòng, chống bạo lực gia đình trước đây. Đa số các đại biểu cho rằng, qua nhiều lần góp ý, dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã được hoàn thiện, phản ánh đầy đủ, toàn diện hơn gồm 6 chương, 62 điều (Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 gồm 6 chương và 46 điều)  với việc tập trung rõ, cụ thể các hành vi bạo lực gia đình (18 hành vi) chú ý vào các biện pháp phòng ngừa bạo lực gia đình, tăng cường bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; về  cơ chế phối hợp và các điều kiện bảo đảm để thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; khuyến khích xã hội hóa công tác phòng, chống bạo lực gia đình,…

Tuy nhiên từ thực tiễn triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình, các địa phương đã đề xuất cần bổ sung, và sửa đổi một số nội dung như bổ sung về chính sách đối với người tham gia về phòng, chống bạo lực gia đình, hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định của Luật, bổ sung trách nhiệm của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi, khoản chi cho phù hợp với tình hình hiện nay, công tác tư vấn, hóa giải hiện nay,.... Đề nghị Luật cần quy định cụ thể người bị bạo lực gia đình được lựa chọn nơi tạm lánh ở chính ngôi nhà của mình, buộc người gây bạo lực gia đình cấm tiếp xúc, cách ly. Bà Naomi Kitahara cũng đã gợi ý bàn luận về vấn đề về "hình sự hóa" có cần thiết đưa vào luật này, vì thực tế, người gây bạo lực gia đình khi bạo lực với người khác ở trên đường thì bị bị xử lý theo Luật hình sự nhưng nếu gây bạo lực cho các thành viên trong gia đình thì lại xử lý nhẹ hơn.

Các đại biểu cũng đã thảo luận sôi nổi các vấn đề đưa ra và cho rằng Luật phòng, chống bạo lực gia đình còn chịu sự chi phối của đạo đức xã hội, truyền thống văn hóa gia đình của người Việt Nam do đó cần phải thể hiện được công tác vận động, thuyết phục, hòa giải để giữ gìn gia đình. Tuy nhiên đối với các vụ việc diễn biến nghiêm trọng cần xử lý nghiêm minh để răn đe, không để bạo lực gia đình kéo dài gây phẫn nộ trong trong xã hội.

Các đại biểu dự hội thảo cùng chung tay ngăn chặn bạo lực gia đình

Bà Trịnh Thị Thủy- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ghi nhận, đánh giá cao những nội dung góp ý từ hội thảo vừa sát thực, cụ thể, xuất phát từ thực tế. Những ý kiến tại hội thảo sẽ được nghiên cứu bổ dung vào dự thảo luật cho phù hợp. Dự kiến là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) được thông qua vào kỳ họp tiếp theo của Quốc hội (tháng 10 năm 2022), để tạo hành lang pháp lý quan trọng trong đảm bảo thống nhất, đồng bộ công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại các cấp, các ngành và địa phương trên cả nước làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình.

Ngày 3 và ngày 4 tháng 6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục lịch làm việc với một số chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực gia đình và xây dựng Luật; đại diện Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) tại Việt Nam về Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Lưu Hạnh

 


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24456909
Số người đang truy cập: 8