Nếp sống - Gia đình

Kiểm tra phong trào TD ĐKXD đời sống văn hóa và công tác gia đình, PCBLGĐ năm 2019 tại thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền
Tiếp theo huyện Côn Đảo, thị xã Phú Mỹ, huyện Long Điền là các địa phương được Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) và Ban chỉ đạo Công tác gia đình chọn kiểm tra hoạt động trong năm 2019.

Ngày 04/12/2019, tại UBND thị xã Phú Mỹ, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo gồm các cơ quan: Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh, Đoàn Thanh niên, do ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Trưởng đoàn, tiến hành làm việc với Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH, Ban chỉ đạo công tác gia đình của thị xã Phú Mỹ.

Đoàn kiểm tra làm việc tại thị xã Phú Mỹ

Năm 2019, hoạt động Phong trào TDĐKXDĐSVH đã có nhiều kết quả nổi bật gắn với 5 nội dung và 7 phong trào đã được triển khai thực hiện gắn với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Thị xã tập trung đậy mạnh xây dựng " Phường văn minh đô thị", "Xã văn hóa nông thôn mới". Phong trào đã được nhân dân hưởng ứng mạnh, đời văn hóa cơ sở, đặc biệt là đời sống văn hóa tinh thần của công nhân khu công nghiệp được quan tâm.

Nổi bật hơn đó là việc xây dựng phưlà phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã Trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình đã tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân nhất là đối với các đoàn viên thanh niên, tổ chức tọa đàm, hội thi, diễn đàn, công tác phối hợp liên ngành, duy trì địa chỉ tin cậy… số vụ bạo lực gia đình không phát sinh. 

Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình của thị xã Phú Mỹ cần quan tâm trước sự phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ việc tăng dân số cơ học, các vấn đề xã hội phát sinh, vấn đề ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, những bất đồng trong gia đình,…Do đó đòi hỏi hoạt động về Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình của thị xã cần có những giải pháp tích cực để làm giảm các hạn chế xảy ra

Ông Lâm Văn Hồng – Phó chủ tịch UBND huyện Long Điền báo cáo tại cuộc họp. 

Ngày 05/12/2019, Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND huyện Long Điền. Khác với thị xã Phú Mỹ có thế mạnh về phát triển công nghiệp, huyện Long Điền có thế mạnh phát triển du lịch, nông nghiệp là điều kiện tiền đề trong phát triển kinh tế của huyện. Vì vậy với những nổ lực của Cấp ủy, chính quyền huyện Long Điền trong chỉ đạo, Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình đã có nhiều kết quả, nội bật ở nhiều mô hình như Mô hình hỗ trợ, vận động mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khăn, mô hình "Sồng tốt đời đẹp đạo" "Ba an toàn (an toàn về người, an toàn về tôn giáo, an toàn về tài sản), "ba không" (không hộ nghèo chuẩn quốc gia, không có trẻ em bỏ học, không có tội phạm vè tệ nạn xã hội) "Câu lạc bộ liên thế hệ", "Khu dân cư Phước Hưng tự quản, tham gia phòng chống ma túy"… Với nhiều mô hình triển khai, thì cách làm của các mô hình này đạt hiệu quả cao.

Ông Huỳnh Đức Dũng – Phó Giám đốc Sở VHTT phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc tại huyện Long Điền 

Tuy nhiên hiện nay tại huyện Long Điền còn có những khó khăn, hạn chế cần được thực hiện tốt hơn là đưa phong trào TDĐKXDĐSVH đi vào thực chất; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm văn hóa, thể thao – học tập cộng đồng; giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường,quảng cáo rao vặt…

Ông  Huỳnh Đức Dũng – Trưởng đoàn kiểm tra đã đề nghị Ban chỉ đạo thị xã Phú Mỹ, huyện Long Điền cần tập trung một số vấn đề trọng tâm đối với công tác Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình đó là nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, thôn, ấp, khu phố văn hóa, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động. Củng cố, duy trì hoạt động Trung tâm văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng; tăng cường các hoạt động xã hội hóa, kêu gọi tổ chức tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao; phát huy các mô hình sự tham gia của nhân dân nhằm đưa Phong trào TDĐKXDĐSVH, công tác gia đình hiệu quả góp phần nâng cap chất lượng cuộc sống của người dân tại huyện Long Điền và thị xã Phú Mỹ. Theo lịch kiểm tra ngày 10/12/2019, Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Châu Đức.

Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...
 • 23/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ...
 • 90/2020/NĐ-CP (13.08.2020)
  V/v ban hành Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ,...
 • 621/QĐ-UBND (21.04.2020)
  Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở,...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 16684664
Số người đang truy cập: 32