Nếp sống - Gia đình

Kiểm tra Phong trào Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và thành phố Vũng Tàu
Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện công tác năm 2022 về các lĩnh vực Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) Sau khi có quyết định thành lập đoàn kiểm tra, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Công tác gia đình (Ban chỉ đạo) đã xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/11 kiểm tra tại thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức vào ngày 25/11 và thành phố Vũng Tàu vào ngày 29/11, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo gồm các cơ quan: Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, do ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra làm việc tại thị xã Phú Mỹ

Năm 2022, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát các hoạt động Phong trào TDĐKXDĐSVH đã được đẩy mạnh và có nhiều kết quả nổi bật gắn với 5 nội dung và 7 phong trào đã được triển khai thực hiện gắn với các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Các địa phương tập trung đẩy mạnh xây dựng các Phong trào "Gia đình văn hóa", "thôn, ấp, văn hóa", "Phường đô thị văn minh ", "Xã văn hóa nông thôn mới". Phong trào đã được Nhân dân hưởng ứng mạnh, đời văn hóa cơ sở, đặc biệt là đời sống văn hóa tinh thần của công nhân khu công nghiệp được quan tâm.

Nổi bật hơn là hiện nay công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, tổ chức tọa đàm, hội thi, diễn đàn, công tác phối hợp liên ngành, duy trì địa chỉ tin cậy… số vụ bạo lực gia đình không phát sinh. 

Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình của thị xã Phú Mỹ cần quan tâm trước sự phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ việc tăng dân số cơ học, các vấn đề xã hội phát sinh, vấn đề ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, những bất đồng trong gia đình,…Do đó đòi hỏi hoạt động về Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình của thị xã cần có những giải pháp tích cực để làm giảm các hạn chế xảy ra.

Tại huyện Châu Đức, tính đến 22/11/2022, tổng số hộ nghèo chuẩn tỉnh còn lại trên địa bàn huyện là: 610 hộ chiếm tỷ lệ 1,51 %; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97.5% (vượt kế hoạch: 96,8%); thôn, ấp, khu phố văn hóa: 98,9% (KH 96,7%); 100% xã đạt văn hóa nông thôn. Việc triển khai quy hoạch, bố trí đất và xây dựng công trình thể dục thể thao phục vụ hoạt động TDTT quần chúng (đầu tư xây dựng các sân chơi bãi tập, công trình thể thao trong quần thể Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã, cụm thôn - bản, thôn, bản) đã được huyện quan tâm. Hạn chế phong trào ở một một số địa phương của huyện chưa thường xuyên, ở từng lúc, từng nơi còn thiếu sâu sát, chưa nắm bắt kịp thời những diễn biến của phong trào, đôi lúc còn chậm trễ trong công tác chỉ đạo định hướng cho phong trào; chất lượng phong trào như xây dựng "Gia đình văn hóa", "Thôn, ấp, khu phố văn hóa", "cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp" chất lượng chưa cao. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị chưa xem trọng danh hiệu.

Ông Huỳnh Đức Dũng Phó Giám đốc Sở VHTT- Phó Ban chỉ đạo
Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác Gia đình kết luận buổi làm việc tại TP. Vũng Tàu

Phương hướng trong thời gian tới huyện Châu Đức cần quan tâm đến chất lượng các phong trào; triển khai các văn bản chỉ đạo mới; Tập trung công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các mô hình, những điển hình tiên tiến, nêu gương "Người tốt, việc tốt" trong việc thực hiện phong trào; chấn chỉnh hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp; thực hiện quy chế phối hợp; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở; thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử trên địa bàn huyện.

Đối với thành phố Vũng Tàu là đô thị loại 1 với tiềm năng và thế mạnh về phát triển du lịch và hiện nay thành phố đang đẩy nhanh việc thực các mục tiêu về xây dựng đô thị văn minh hiện đại và đáng sống. Trong 2 năm liên tục (năm 2020, 2021) được nhận danh hiệu "Thành phố du lịch sạch ASEAN", chính quyền và nhân dân TP. Vũng Tàu đang nỗ lực duy trì và phát huy danh hiệu này đồng thời thực hiện tốt Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Kết quả đạt được của phong trào nổi bật với việc duy trì và nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa và hiệu quả các mô hình như mô hình tuyến đường văn minh, mô hình về an ninh trật tự, nếp sống trong việc cưới, việc tang và lễ hội.  

Ông  Huỳnh Đức Dũng – Trưởng đoàn kiểm tra đã đề nghị Ban chỉ đạo thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu là các đô thị lớn của tỉnh, công tác phong trào cần tập trung vào xây dựng phường đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ; quan tâm đến vấn đề về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, quan tâm với chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân khu công nghiệp. Để quảng bá hình ảnh con người thành phố Vũng Tàu nói riêng và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban chỉ đạo thành phố cần có những hoạt động, các sự kiện kinh tế- văn hóa mang tầm cỡ khu vực và quốc tế tạo động lực thành phố phát triển.

 

Lưu Hạnh

 


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24946158
Số người đang truy cập: 6