Nếp sống - Gia đình

Phấn đấu 82,94% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 7/9/2022 Kế hoạch hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, tỉnh phấn đấu: 93,3% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 98,18 % thôn, ấp, khu phố và tương đương được công nhận và giữ vững danh hiệu "Thôn văn hóa", "Ấp văn hóa", "Khu phố văn hóa"; 91,11% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 94,28% phường, thị trấn đạt đô thị văn minh; 39,20% người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; 82,94% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

HUYỀN TRANG
(baobariavungtau.com.vn)

 


Văn Bản Mới

 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...
 • 15/2021/TT-BVHTTDL (14.12.2021)
  THÔNG TƯ Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền...
 • 3196/QĐ-BVHTTDL (13.12.2021)
  Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 24946192
Số người đang truy cập: 15