Nếp sống - Gia đình

Phong trào toàn dân đoàn kết Xây dựng đời sống văn hóa và Công tác Gia đình, phòng chống bạo lực gia đình cần nâng cao chất lượng
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch hoạt động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) và Công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, qua đó nắm bắt kết quả triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình của Trung ương và của tỉnh; rà soát các chỉ tiêu thực hiện trong năm.

Từ ngày 8/12- 10/12/2020, đoàn kiểm tra gồm các Sở ngành: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, do Ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH, Ban chỉ đạo công tác gia đình của huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ và phường 11, thành phố Vũng Tàu

Quang cảnh một buổi làm việc của Đoàn kiểm tra tại huyện Đất Đỏ

Năm 2020, các địa phương đã triển khai thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH  đạt được nhiều kết quả quan trọng trên 5 nội dung và 7 phong trào. Nổi bật là phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã từng bước nâng cao chất lượng, hầu hết các địa phương đều đạt tỷ lệ trên 90%; Thôn, ấp, khu phố văn hóa cũng đã được công nhận với tỷ lệ rất cao, có địa phương đạt 100% như huyện Đất Đỏ. Thiết chế văn hóa tại các địa phương đã được phát huy, có nhiều Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã, phường, thị trấn được phát huy. Việc rà soát, bổ sung quy ước đã được thực hiện; Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đều thực hiện tốt, các mô hình hoạt động hiệu quả của các ngành tại địa phương…

 Trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình ở các địa phương nổi bật là công tác tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân nhất là đối với các đoàn viên thanh niên, tổ chức tọa đàm, hội thi, diễn đàn, công tác phối hợp liên ngành, duy trì địa chỉ tin cậy… số vụ bạo lực gia đình không phát sinh. Tại Phường 11, thành phố Vũng Tàu ngoài các hoạt động Phong trào TDĐKXDĐSVH được triển khai tốt, các mô hình về gia đình được duy trì và củng cố như Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại 4 khu phố, 6 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.   

Tuy nhiên, Một số vấn đề cần lưu ý trong công tác Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình của các địa phương hiện nay là trước sự phát triển nhanh của kinh tế - xã hội nhất là sự phát triển dịch vụ du lịch, mang lại nhiều đổi thay trong đời sống của người dân nhưng tiềm ẩn nguy cơ các vấn đề ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, những bất đồng trong gia đình, chất lượng các phong trào, ý thức người dân tham gia còn hạn chế…Do đó đòi hỏi hoạt động về Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình của địa phương cần có những giải pháp tích cực để làm giảm các hạn chế  như trên.

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc tại địa phương, Ông Huỳnh Đức Dũmg - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nhấn mạnh Ban Chỉ đạo về Phong trào TDĐKXDĐSVH, Ban Chỉ đạo công tác gia đình các địa phương cần xây dựng nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở từng cơ quan, đơn vị, cộng đồng; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; phát huy thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở. Năm 2021, kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (1991-2021), các địa phương cần có định hướng, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cụ thể, phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Phong trào TDĐKXDĐSVH, công tác gia đình góp phần đưa kinh tế - xã phát triển xứng tầm với tiềm năng thế mạnh của từng địa phương.

Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21464423
Số người đang truy cập: 12