Nếp sống - Gia đình

Tập huấn nghiệp vụ về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cho cán bộ cơ sở trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2023
Từ ngày 27/2 đến ngày 01/3/2023, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị tập huấn về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho cán bộ cơ sở huyện Côn Đảo. Tham dự tập huấn có gần 100 học viên là cán bộ Văn hóa và Thông tin, Liên đoàn Lao động huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cùng với trưởng, phó Ban điều hành trưởng, phó Chi hội Phụ nữ, trưởng, phó Ban Mặt trận của 9 khu dân cư và 60 cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Côn Đảo

Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng Ban tuyên giáo và nữ công – LĐLĐ tỉnh báo cáo bài tại lớp tập huấn

 

Đợt tổ chức tập huấn lần này tập trung vào các nội dung theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về nâng cao chất lượng Phong trào gắn với các danh hiệu văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa hiện nay; một số vấn đề trong việc xây dựng quy ước trong tình hình mới; triển khai thực hiện hướng dẫn những điểm mới về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa giúp cho cán bộ tại các khu dân cư triển khai thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 236 /QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc...
 • 237/QĐ-BVHTTDL (14.02.2023)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 773/QĐ-BHVTTDL (04.04.2022)
  QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể...
 • 04/2022/QĐ-TTg (18.02.2022)
  Quyết định ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công...
 • 3279/QĐ-BVHTTDL (15.12.2021)
  QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 27346689
Số người đang truy cập: 107