Nếp sống - Gia đình

Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện Long Điền và Đất Đỏ
Ngày 4/6, Đoàn Liên ngành Trung ương do ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) Trung ương làm trưởng đoàn đã thực hiện khảo sát, thẩm định kết quả xây dựng NTM tại 2 huyện Long Điền và Đất Đỏ

Trong buổi sáng, đoàn đã đi khảo sát thực tế, kiểm tra việc xây dựng các tiêu chí NTM tại các trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa, tìm hiểu tình hình phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, môi trường, các mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn 2 huyện Đất Đỏ và Long Điền. Các cơ sở về trường học, y tế, văn hóa, đường giao thông, của hai huyện đã được đầu tư xây dựng khang trang đáp ưng đầy đủ các yêu cầu của các tiêu chí. Về các mô hình sản xuất kinh tế, cả hai huyện đều có thế mạnh về nông nghiệp nhưng mỗi địa phương có mô hình sản xuất đặc thù tiêu biểu riêng. Huyện Long Điền đoàn đã đến khảo sát khu sản xuất tôm và hào tại xã An Ngãi; các mô hình trồng sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, nhàn xuồng cơm vàng, măng tây là đặc trưng thế mạnh về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Đất Đỏ.

\

Đoàn khảo sát mô hình trồng nhãn xuồng cơm vàng tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ 

Sau 10 năm xây dựng NTM, tại huyện Long Điền và Đất Đỏ diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông nông thôn thuận lợi, thông thoáng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,09% (huyện Long Điền), 56 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,25% (huyện Đất Đỏ). Tất cả 9 tiêu chí về huyện NTM, 19 tiêu chí về xã NTM của hai huyện đều được hoàn thành và các huyện đang tiến hành thực hiện xây dựng các xã nông thôn mới nâng cao.

Đoàn khảo sát mô hình trồng măng tây tại xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ 

Chiều cùng ngày, Đoàn NTM Trung ương thẩm định một bước hồ sơ đề nghị xét công nhận của hai huyện tại UBND huyện Long Điền. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao thành quả xây dựng NTM của huyện Đất Đỏ và Long Điền; xác nhận huyện Long Điền và Đất Đỏ hoàn thành các tiêu chí NTM theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đề nghị Văn phòng điều phối Nông thôn mới của tỉnh cần sớm hoàn thiện hồ sơ liên quan theo đúng yêu cầu hướng dẫn; các báo cáo của các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và của địa phương phải cụ thể, đầy đủ thông tin, số liệu, phản ánh đầy đủ những kết quả đạt được trong quá trình chỉ đạo, triển khai, thực hiện xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền. Sau khi hoàn thiện hồ sơ của hai huyện, Hội đồng thẩm định quốc gia xem xét, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn NTM cho huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền.

Lưu Hạnh 


Văn Bản Mới

 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21107596
Số người đang truy cập: 46