Nếp sống - Gia đình

Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng và nâng cao chất lượng Đề án "văn hóa nông thôn"
Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường B Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Đề án phát triển văn hóa nông thôn cho cán bộ văn hóa cơ sở. Tham dự Hội nghị có 300 học viên là lãnh đạo và cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa, công chức văn hóa xã hội của xã đặc biệt là các trưởng thôn, ấp trên địa bàn toàn tỉnh

Theo quyết định phê duyệt kế hoạch triển thực hiện Đề án phát triển Văn hóa nông thôn của UBND tỉnh thì năm 2020 là năm cuối triển khai thực hiện Đề án theo lộ trình. Tuy nhiên vấn đề xây dựng văn hóa nông thôn tiếp tục triển khai và có định hướng cho giai đoạn tiếp theo cùng với việc triển khai các tiêu chí văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao một lần nữa khẳng định công tác xây dựng văn hóa nông thôn hiện nay rất quan trọng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Do đó việc triển khai thực hiện xây dựng xã văn hóa nông thôn cần được quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nhất là cán bộ văn hóa cơ cở trực tiếp thực hiện các nội dung tiêu

Ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao
phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Nhiều nội dung về xây dựng văn hóa nông thôn được được lãnh đạo Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa và Thể thao trình bày tại Hội nghị như các giải pháp về nâng cao chất lượng xây dựng văn hóa nông thôn; bảo tồn và phát huy phong tục tập quán trong xây dựng văn hóa nông thôn; công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, thể thao ở nông thôn; tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và Bộ tiêu nông thôn mới nâng cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cuối năm 2019, toàn tỉnh có 25/45 xã đã đạt văn hóa nông thôn, phấn đấu đến năm 2020, nâng tổng số xã đạt lên 36 xã đạt 80%.

 

Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21107175
Số người đang truy cập: 20