Nếp sống - Gia đình

Tổ chức tập huấn về Xây dựng quy ước năm 2020
Tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đợt tập huấn các nội dung trên cho cán bộ cơ sở. Ngoài việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Sở Văn hóa và Thể - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH đã nhìn nhận đánh giá về mặt tích cực cũng như mặt hạn chế việc xây dựng và thực hiện hương ước tại cộng đồng, cần thiết tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở để nâng cao chất lượng các nội dung hoạt động

Tập huấn tại Trung tâm Văn hóa  - Nghệ thuật tỉnh

Thời gian tổ chức từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 07 tháng 10 năm 2020 đến  được chia làm 4 lớp tại huyện Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đi lại của các học viên.

Đợt tập huấn nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả việc xây dựng, thực hiện Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và chỉ đạo của UBND tỉnh; định hướng các nội dung về xây dựng quy ước theo chỉ đạo tại Thông tư 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 6 tháng 8 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Đặc biệt hướng dẫn cập nhật các vấn đề mới trong điều kiện tình hình hiện nay để đưa vào nội dung của quy ước các thôn, ấp, khu phố như: Vấn đề về xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, vấn đề về tiếng ồn, vấn đề về quy tắc ứng xử văn minh du lịch, về phòng, chống tác hại thuốc lá …

Đợt tập huấn có sự tham gia của trên 1.000 học viên là công chức văn hóa - xã hội tại các xã, phường, thị trấn, các trưởng, phó thôn, ấp, khu phố - người trực tiếp tham gia vào công tác triển khai Phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng quy ước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

                                           Lưu Hạnh 


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21471451
Số người đang truy cập: 25