Nếp sống - Gia đình

Tổ chức tập huấn về Xây dựng quy ước phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019
Tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức đợt tập huấn các nội dung trên cho cán bộ cơ sở.

Ngoài việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Sở Văn hóa và Thể - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH đã nhìn nhận đánh giá về mặt tích cực cũng như mặt hạn chế của việc thực hiện phong trào và việc thực hiện hương ước tại cộng đồng, cần thiết tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở để nâng cao chất lượng các nội dung hoạt động

Toàn cảnh lớp tập huấn tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Thời gian tổ chức từ ngày 14/5 đến này 22/5/2019, được chia làm 3 lớp tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đi lại của các đồng chí học viên.  Ngày 14/5-15/5 tại địa bàn huyện Châu Đức, tiếp thao là tại Trung Tâm Hội nghị tỉnh và huyện Xuyên Mộc.

Đợt tập huấn nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả việc xây dựng, thực hiện Đề án tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và chỉ đạo của UBND tỉnh và bổ sung, cập nhật kịp thời các điểm mới Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"; vấn đề về xây dựng nếp sống văn hóa  trong giai đoạn hiện nay.

Đối tượng cán bộ chủ yếu là công chức văn hóa - xã hội tại các xã, phường, thị trấn, các trưởng, phó thôn, ấp, khu phố - người trực tiếp tham gia vào công tác triển khai Phong trào TDĐKXDĐSVH, xây dựng quy ước.

 

 

                                                                   Tin, ảnh: Lưu Hạnh 


Văn Bản Mới

 • 36/2018/QH14 (20.11.2019)
  Luật Phòng chống tham nhũng
 • 2973/BTTTT-CATTT (07.09.2019)
  Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát ATTT trong cơ quan, tổ chức...
 • 21/2019/QĐ-UBND (06.08.2019)
  Quyết định về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động Karaoke, vũ...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc hay

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 9251421
Số người đang truy cập: 265