Nếp sống - Gia đình

Xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn nông thôn mới
Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2019, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Học tập cộng đồng, tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Phước Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Tham dự lễ phát động có ông Hồ Phúc Tiên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Lê Hồng Ngọc, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh; HĐND, Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc; HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và nhân dân trên địa bàn xã Phước Thuận

Văn nghệ chào mừng tại buổi lễ

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, qua 6 năm (2013-2018) phấn đấu của Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Phước Thuận đến nay xã đã hoàn thành các nhiệm vụ và 19/19 chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhiều mô hình kinh rế có hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho nhân dân, trung bình thu nhập bình quân đầu người 50,3 triệu đồng/người/năm (năm 2018); các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao được đẩy mạnh, giáo dục, y tế đều đạt chất lượng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội xã hoàn thiện, khang trang; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp...

Ông Hồ Phúc Tiên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
trao bằng công nhận xã Phước Thuận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018

Ông Hồ Phúc Tiên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - thừa ủy quyền của Ủy ban nhân tỉnh trao bằng công nhận xã Phước Thuận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018; đồng chí đã đánh giá cao nổ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Thuận, đồng thời cũng đề nghị xã cần chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn, tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, tiếp tục thực hiện thực hiện tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao vì "Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc".  

trao tặng khen thưởng cho tập thể và cá nhân có đóng góp nổi bật
trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Hạnh Lưu

 


Văn Bản Mới

 • 36/2018/QH14 (20.11.2019)
  Luật Phòng chống tham nhũng
 • 2973/BTTTT-CATTT (07.09.2019)
  Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát ATTT trong cơ quan, tổ chức...
 • 21/2019/QĐ-UBND (06.08.2019)
  Quyết định về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động Karaoke, vũ...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc hay

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7717226
Số người đang truy cập: 16