Nếp sống văn hóa

HỘI NGHỊ GIAO BAN PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XDĐSVH CỤM 4 KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ VÀ TÂY NAM BỘ
Ngày 30/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị giao ban cụm 4 khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ tại Khách sạn Sunrise, thành phố Tây Ninh, tỉnh tây Ninh. Chủ trì Hội nghị, bà Trịnh Thị Thủy – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với sự tham dự của các cơ quan, đơn vị Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH Trung ương và Ban Chỉ đạo của 21 tỉnh thành phố khu vực Đông Nam bộ, và Tây Nam bộ.

 Hội nghị nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017 kịp thời nắm bắt những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém đề ra phương hướng thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong năm 2018

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng BỘ VHTTDL nêu nội dung Hội nghị 

Năm 2017, Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH đã triển khai các chương trình, kế hoạch; phối hợp với cơ quan thành viên, các tỉnh, thành phố thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thực hiện chiến lược xây dựng văn hóa, con người Việt Nam hướng tới sự phát triển toàn diện, hài hòa, xây dựng đời sống văn hóa phong phú, môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh đáp ứng thời kỳ đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng

Ông Phùng Quang Luyến – Đại diện Văn phòng BCĐ Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH báo cáo tóm tắt
kết quả thực hiện năm 2017, triển khai công tác năm 2018

Tuy nhiên hiện nay, tại các địa phương việc triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương chưa kịp thời, chưa đầy đủ; công tác truyền thông về thực hiện Phong trào theo Quyết định 2478/QĐ-TTG ngày 30/12/2015 của Thủ tướng chính phủ hiệu quả chưa cao; kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp rất hạn chế; đặc biệt Phong trào TDĐKXDĐSVH ở nhiều địa phương còn mang tính hình thức, giá trị các danh hiệu văn hóa ngày càng giảm sút.

Hội nghị đã nghe 15 ý kiến phát biểu của các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nam bộ xoay quanh một số vấn đề bấp cập của Phong trào TDĐKXDĐSVH hiện nay như các chỉ tiêu xây dựng các danh hiệu văn hóa phù hợp để nâng cao chất lượng phong trào không chạy heo số lượng, vấn đề khen thưởng các danh hiệu gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa ở các địa phương gặp khó khăn, chưa động viên, khuyến khích được người dân, vấn đề bấp cập về thông tư hướng dẫn quy trình các danh hiệu văn hóa, vấn đề thực hiện bộ thủ tục hành chính...

Ý kiến phát biểu tại Hội nghị 

Sau khi các ý thảo luận của các tỉnh, thành tham dự Hội Nghị, bà Trịnh Thị Thủy, thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kết luận, chỉ đạo một số vấn đề trọng tâm đề nghị Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nam bộ cần triển khai thực hiện trong thời gian tới trong đó nhấn mạnh đến việc triển khai các văn bản như Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục lối sống trong gia đình gắn với thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thời gian sắp tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương tham mưu Chính phủ về ban hành văn bản về công tác thi đua khen thưởng, hoàn chỉnh trình Chính phủ ban hành Nghị định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "khu dân cư văn hóa"; tiến hành công tác kiểm tra, giám sát tại các địa phương để Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nâng cao chất lượng, ngày càng có sức lan tỏa trong đời sống của nhân dân.

Lưu Hạnh (Sở VHTT)


Văn Bản Mới

 • 621/QĐ-UBND (21.04.2020)
  Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở,...
 • 124/TB-VPCP (25.03.2020)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại...
 • 622/QĐ-UBND (24.03.2020)
  QĐ Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Lĩnh vực...
 • 619/QĐ-UBND (24.03.2020)
  Về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết...
 • NQ118/2019/NQ-HĐND (13.12.2019)
  Về việc Ban hành Quy định chế độ đối với HLV, VĐV thể thao và chế...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 13360710
Số người đang truy cập: 32