Nếp sống - Gia đình

Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020
Sáng ngày 08/6/2018, tại Trung tâm Hội nghị, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, giai đoạn 2018-2020

Toàn cảnh Hội nghị

Đến dự Hội nghị có Ông Trần Văn Môn, Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Lê Tuấn Quốc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng toàn thể đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh, huyện, cán bộ thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2011 đến nay, sau 07 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các sở ngành, địa phương, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân trong toàn tỉnh, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, bộ mặt nông thôn ngày một khang trang, hiện đại, đời sống vật chất tinh thần dần được nâng cao. Tính đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 20/45 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 03 xã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí. Thu nhập bình quân đạt khoảng 39,9 triệu đồng/người/năm, tăng khoảng 25,68 triệu đồng so với trước khi xây dựng nông thôn mới (Riêng các xã đạt chuẩn năm 2017 đạt 44 triệu đồng/người/năm).

 

Lễ ký kết giữa Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn với các hội đoàn thể tỉnh

Tuy nhiên, hiện nay việc thực hiện việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp chậm đổi mới, chuyển dịch về cơ cấu kinh tế nông nghiệp chưa cao, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ, thu nhập của nông dân còn bấp bênh; công tác bảo vệ môi trường chưa hiệu quả cao, một số tiêu chí các xã đạt chuẩn nông thôn mới bị rới, các xã chưa có các giải pháp quyết liệt để giữ vững và nâng cao về tiêu chí thu nhập, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Phát biểu tại Hội nghị Ông Trần Văn Môn- Chánh Văn phòng điều phối Ban Chỉ đạoTrung ương đánh giá kết quả cao thành quả của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ghi nhận đây là những thành tựu của giai đoạn đầu xây dựng Nông thôn mới. Đề nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hòa giữa các vùng. Xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, đồng thời phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ở nông thôn…Trong thời gian tới Bà Rịa - Vũng Tàu đặc biệt quan tâm đến việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân, đến chất lượng hiệu quả của Chương trình xây dựng Nông thôn mới tránh chạy theo thành tích. Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Nông thôn mới hiện nay đang thực hiện rà soát, sửa đổi cơ chế chính sách, phân bổ kinh phí cho các địa phương đã thực hiện.

Ông Phan Ngân Sơn, Phó cục trưởng  Cục Sở hữu trí tuệ- Bộ KH&CN
công bố các QĐ về chỉ dẫn địa lý Hồ tiêu BR-VT và các nhãn hiệu tỉnh BR-VT

Mục tiêu đến năm 2020 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã được công nhận, có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn của toàn tỉnh là 37 xã (đạt 82,2%), 3/6 đơn vị cấp huyện là huyện Long Điền, Đất Đỏ và thành phố Bà Rịa đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.Theo đó có 4  nhóm giải pháp được đề ra đồng bộ nhằm huy động tham gia của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới của tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Phan Ngân Sơn, Phó cục trưởng  Cục Sở hữu trí tuệ- Bộ Khoa học và Công nghệ công bố các quyết định về chỉ dẫn địa lý Hồ tiêu Bà Rịa - Vũng Tàu, nhãn hiệu Bưởi da xanh Sông Xoài, Thanh long Bông Trang Xuyên Mộc, Chả cá Phước Hải – Đất Đỏ. Đây là kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

                                                                                        Lưu Hạnh


Văn Bản Mới

 • 621/QĐ-UBND (21.04.2020)
  Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở,...
 • 124/TB-VPCP (25.03.2020)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại...
 • 622/QĐ-UBND (24.03.2020)
  QĐ Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Lĩnh vực...
 • 619/QĐ-UBND (24.03.2020)
  Về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết...
 • NQ118/2019/NQ-HĐND (13.12.2019)
  Về việc Ban hành Quy định chế độ đối với HLV, VĐV thể thao và chế...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 13360500
Số người đang truy cập: 13