Cá nhân - Đơn vị VH tiêu biểu

Xã Lộc An phát động xây dựng xã Văn hóa nông thôn mới
Thực hiện Đề án xây dựng phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, xã Lộc An đã xây dựng đề án xã văn hóa nông thôn giai đoạn 2018-2020, tổ chức lễ phát động vào sáng ngày 16/5/2018. Lễ phát động có sự tham dự của lãnh đạo Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, HĐND, UBND huyện Đất Đỏ, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc An và các gia đình văn hóa tiêu biểu của xã

Một tiết mục văn nghệ tại Lễ phát động

Ông Võ Anh Tuấn, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đất Đỏ công bố Quyết định của UBND huyện về việc phê duyệt Đề án xây dựng xã Lộc An đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Đề án đề ra lộ trình thực hiện qua các năm đến năm 2020 với 5 nội dung cơ bản và 21 tiêu chí cụ thể của việc xây dựng xã văn hóa nông thôn về phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, ấp văn hóa; xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hóa; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Ký kết giao ước thi đua của các ngành và các ấp của xã

Tại lễ phát động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên và Trưởng các ấp đã ký kết vào bản giao ước thi đua. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết: Với các nhiệm vụ và tiêu chí xây dựng xã văn hóa nông thôn, Đảng ủy, UBND xã có những giải pháp, đầu tư thích hợp cho việc xây dựng các tiêu chí. Xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy cần có sự nổ lực của toàn hệ thống chính trị xã và tham gia tích cực mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi ấp, để quyết tâm phấn đấu hoàn thành vào năm 2020.

                                                                               Lưu Hạnh  


Văn Bản Mới

 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...
 • 23/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ...
 • 90/2020/NĐ-CP (13.08.2020)
  V/v ban hành Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ,...
 • 621/QĐ-UBND (21.04.2020)
  Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở,...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 17925788
Số người đang truy cập: 22