Nếp sống - Gia đình

Xét công nhận thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới được Thành ủy, UBND thành phố Bà Rịa xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Qua 7 năm triển khai thực hiện (2011-2017) Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Bà Rịa với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị, phát huy nội lực của thành phố và sự quan tâm ủng hộ của người dân. Đến nay, thành phố Bà Rịa đã đạt kết quả quan trọng, hoàn thành các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới.

Để chuẩn bị hồ sơ trình Chính phủ công nhận hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới, sáng ngày 03/7/2018, tại UBND thành phố Bà Rịa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì Hội nghị thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2018. Tham dự Hội nghị có Ông Huỳnh Sơn Thái, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các thành viên trong Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Ông Nguyễn Văn Hoàng,Chủ tịch UBND thành phố Bà Rịa và các phòng, ban chuyên môn của thành phố

Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới thành phố Bà Rịa đã hoàn thành với nhiều kết quả quan trọng. Thành phố có 3 xã là Hòa Long, Long Phước, Tân Hưng hoàn thành xây dựng nông thôn mới lần lượt vào các năm 2014, 2016, 2017, các phường đều đạt chuẩn văn minh đô thị.  Công tác lập, tổ chức thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng đến năm 2025; cơ sở hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin truyền thông, nhà ở dân cư…ngày càng khang trang, hiện đại; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng Dịch vụ - thương mại (40,71%), công nghiệp - Thương mại (56,52%), nông nghiệp (2,77%); Mức thu nhập bình quân đầu người của các xã trên 44 triệu đồng/ người/năm (đạt và vượt so với mức quy định năm 2017); công tác giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường đều thực hiện tốt; hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tình hình an ninh trật tự xã hội được giữ vững; nhân dân hài lòng vào kết quả xây dựng Nông thôn mới

Ông Nguyễn Tiến Bảy- Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh thông qua báo cáo
kết quả rà soát hồ sơ và thẩm tra kết quả của thành phố Bà Rịa 

Sau khi ý kiến thảo luận của các thành viên, Hội nghị tiến hành bỏ phiếu đề nghị xét công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Kết quả có 100% thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tham dự Hội nghị nhất trí thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới

Ông Huỳnh Sơn Thái, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ông Huỳnh Sơn Thái, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị thành phố Bà Rịa hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để tỉnh sớm trình Chính phủ công nhận đơn vị hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới và nhấn mạnh "Xây dựng Nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc", vì vậy đề nghị thành phố Bà Rịa phát huy kết quả đạt được tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo.

Lưu Hạnh (Sở VHTT

 


Văn Bản Mới

 • 621/QĐ-UBND (21.04.2020)
  Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở,...
 • 124/TB-VPCP (25.03.2020)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại...
 • 622/QĐ-UBND (24.03.2020)
  QĐ Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Lĩnh vực...
 • 619/QĐ-UBND (24.03.2020)
  Về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết...
 • NQ118/2019/NQ-HĐND (13.12.2019)
  Về việc Ban hành Quy định chế độ đối với HLV, VĐV thể thao và chế...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 13360495
Số người đang truy cập: 16