Phổ biến pháp luật

Công tác kiểm tra, xử lý các bảng quảng cáo ngoài trời trên địa bàn xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.
Căn cứ nội dung chương trình Kế hoạch Thanh kiểm tra chuyên ngành năm 2020 đã được Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT phê duyệt theo Quyết định số 587/QĐ-SVHTT ngày 13/12/2019, Thanh tra Sở đã tiến hành xây dựng Kế hoạch số 24A/KH-TTr ngày 18/5/2020 về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong đó có địa bàn xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

Về phương pháp kiểm tra, chủ động phối hợp Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Vũng Tàu, UBND xã Long Sơn tiến hành khảo sát thực tế và thống kê, phân loại các bảng quảng cáo trên địa bàn, thống nhất thời gian kiểm tra, nội dung và phương pháp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Bảng quảng cáo không có văn bản thông báo đến cơ quan có thẩm quyền

Từ ngày 20/5/2020 đến ngày 01/6/2020, Thanh tra Sở đã phối hợp với Phòng Quản lý văn hóa và di sản văn hóa, UBND xã Long Sơn tiến hành kiểm tra, làm việc trực tiếp với 08 cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống, du lịch lắp đặt 22 bảng quảng cáo, bảng chỉ dẫn không đúng quy định, các bảng quảng cáo đã hết thời hạn thực hiện sản phẩm quảng cáo, không có giấy phép xây dựng hoặc không có văn bản thông báo về Sở Văn hóa và Thể thao theo quy định. Sau đợt kiểm tra tại cơ sở, Đoàn yêu cầu các tổ chức, cá nhân vi phạm đến làm việc tại Thanh tra Sở nhằm làm rõ hành vi vi phạm, trên cơ sở đó lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt, đồng thời kết hợp với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động quảng cáo ngoài trời

Qua kiểm tra, Thanh tra Sở đã tiến hành lập biên bản và ban hành 04 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 04 hộ kinh doanh ăn uống tại các làng bè, nhà hàng với tổng số tiền xử phạt là 14.000.000 đồng, do có hành vi không có văn bản thông báo về nội dung quảng cáo trên mỗi bảng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo, đồng thời yêu cầu các cơ sở tiến hành tháo gỡ các bảng quảng cáo không đảm bảo mỹ quan đô thị, vi phạm quy định về hành lang an toàn giao thông hoặc các bảng quảng cáo đã hết thời hạn quảng cáo. Đồng thời, yêu cầu 04 cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, khu du lịch có bảng quảng cáo phải tiến hành tháo gỡ ngay các bảng quảng cáo được lắp đặt sai quy định trên phần đất công, tại các khu vực vòng xoay, vòng xuyến, hành lang an toàn giao thông, tại chân cầu Ba Nanh, cầu Gò Găng và cầu Chà Và. Riêng trường hợp các bảng quảng cáo được dựng đặt tại cổng vào cơ  sở kinh doanh, Thanh tra Sở cũng lập biên bản và yêu cầu chủ cơ sở di dời các bảng quảng cáo đảm bảo hành lang an toàn giao thông theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời. Thời hạn thực hiện việc tháo gở và di dời các bảng quảng cáo trên là 15 ngày kể từ ngày lập biên bản, giao Phòng VHTT thành phố Vũng Tàu và UBND xã Long Sơn có trách nhiệm giám sát việc thực hiện và báo cáo kết quả về Thanh tra Sở./.

Huyền Trang


Văn Bản Mới

 • 621/QĐ-UBND (21.04.2020)
  Quyết định công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở,...
 • 124/TB-VPCP (25.03.2020)
  Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại...
 • 622/QĐ-UBND (24.03.2020)
  QĐ Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Lĩnh vực...
 • 619/QĐ-UBND (24.03.2020)
  Về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết...
 • NQ118/2019/NQ-HĐND (13.12.2019)
  Về việc Ban hành Quy định chế độ đối với HLV, VĐV thể thao và chế...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 13235754
Số người đang truy cập: 15

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật