Phổ biến pháp luật

Giám sát việc tiêu hủy, xử lý máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Sáng ngày 01/10/2020, tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại Công ty Cổ phần Môi trường Sao Việt - địa chỉ khu xử lý chất thải tập trung xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Phòng Quản lý văn hóa và di sản văn hóa, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao đã tham gia Đoàn giám sát việc tiêu hủy, xử lý máy trò chơi điện tử, thiết bị linh kiện của Công ty TNHH Du lịch Tân Mê Kông theo thư mời số 44/2020/CV-TMK

Các máy trò chơi điện tử trong danh sách bị tiêu hủy
được đưa đến khu xử lý chất thải tập trung xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ

Quá trình xử lý tiêu hủy 04 máy trò chơi điện tử, cụ thể: 03 máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho 01 người chơi WMS Bluebird Video Slot G + Serries theo các số sêri máy W2186588-W2186591-W2186593 và 01 máy trò chơi điện tử có thưởng dành nhiều người chơi hiệu Weike- Baccarat 5 người chơi sêri máy 00-0118 (theo báo cáo của công ty tại văn bản số 44/2020/CV-TMK ngày 18/9/2020) được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tại Điều 8 Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính về thành phần tham gia Đoàn Giám sát gồm: Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài nguyên và môi trường, Cục thuế. Đồng thời đảm bảo đúng quy trình, thủ tục tiêu hủy máy, thiết bị tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Huyền Trang


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21415658
Số người đang truy cập: 4

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân