Phổ biến pháp luật

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2020
Thực hiện Quyết định số 3439/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sáng ngày 02/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Tham dự Hội nghị gồm các thành phần là Chánh Thanh tra, Phó Chánh thanh tra, thanh tra viên các Sở ban ngành, các thành viên thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các Huyện, Thành phố ,cán bộ công chức Thuế, Chi cục Thuế, Công an tỉnh, cán bộ địa phương phụ trách các lĩnh vực chuyên môn như đất đai, tài chính

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Phạm Quốc Đăng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì và hướng dẫn cụ thể tại các điều, khoản, điểm quy định tại Luật xử  lý vi phạm hành chính (XLVPHC) năm 2012, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật XLVPHC, các Nghị định XPVPHC đối với từng lĩnh vực như: Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017; đặc biệt chú trọng đối với Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2020 và giải đáp một số thắc mắc

Sau khi được nghe triển khai các văn bản, Nghị định hướng dẫn về thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính,các đại biểu tham dự hội nghị cũng đặt ra các vấn đề và đưa ra những câu hỏi cụ thể trong những trường hợp thực tế, từ đó thống nhất và đưa ra các giải pháp thiết yếu, hữu dụng để nhanh chóng giải quyết những vấn đề trên

 

Huyền Trang

 


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21415918
Số người đang truy cập: 9

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân