Phổ biến pháp luật

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
Sáng ngày 30/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền về Luật xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của Người nước ngoài tại Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/9/2020 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về việc triển khai Luật số 49 và Luật số 51; đồng thời gửi Giấy mời 891/GM-UBND ngày 23/10/2020 gửi đến các Sở ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh tham dự Hội nghị tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị tỉnh

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Thượng tá Phạm Trọng Luật Trưởng phòng PA08 Công an tỉnh triển khai nội dung Luật XNC số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019, Luật sử đổi bổ sung LXNC số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019, văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019, Nghị định 75/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 quy định chi tiết Luật XNC số 49/2019/QH14, Thông tư số 57/2020/TT-BCA ngày 10/6/2020, Thông tư số 79/2020/TT-BCA ngày 14/7/2020 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh chưa cho nhập cảnh. Bên cạnh đó, giải đáp thắc mắc của các đại biểu tham dự hội nghị đưa ra các vấn đề, đặt câu hỏi cụ thể trong những trường hợp thực tế; từ đó lấy ý kiến của các đại biểu đưa ra các giải pháp thiết yếu, hữu dụng, thực tế để nhanh chóng giải quyết những vấn đề trên.

 

Huyền Trang


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21464233
Số người đang truy cập: 7

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân