Hoạt động của Sở VHTT

Kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các hoạt động VHVN, TDTT phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-SVHTT ngày 14/12/2020 của Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao về việc phê duyệt Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2021 và trên cơ sở nội dung kế hoạch số 128/KH-SVHTT ngày 31/12/2020 về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021. Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao lập kế hoạch và tiến hành các lượt kiểm tra công tác tuyên truyền tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch kiểm tra được thực hiện từ ngày 15/01/2021 và dự kiến kết thúc vào ngày 15/02/2021, mùng 4 Tết âm lịch. Tính đến thời điểm hiện tại, Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra 14 lượt, trong đó gồm 9 lượt kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao; 03 lượt làm việc với các phòng Văn hóa - Thông tin: huyện Xuyên Mộc, thị xã Phú Mỹ và thành phố Vũng Tàu; 02 lượt làm việc với các đơn vị sự nghiệp là Bảo tàng tỉnh và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

Kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao.

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị, phòng Văn hóa - Thông tin đều đã thực hiện nghiêm túc công văn số 656/VHCS-TTCĐ ngày 16/10/2020 của Cục văn hóa cơ sở, công văn số 1908/SVHTT-QLVH&DSVH ngày 27/10/2020 về việc tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hộc đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại từng đơn vị.

Các hoạt động tuyên truyền tại các đơn vị như: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Phú Mỹ tiến hành thay mới nội dung cụm pano chiến lược đường vào Thị ủy, UBND phường Tân Phước, xã Tóc Tiên, trang trí các loại cờ, poster tại Thị ủy, Trung tâm hành chính thị xã, Đài liệt sỹ và dọc tuyến Quốc lộ 51; phòng Văn hóa - Thông tin huyện Xuyên Mộc thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan (pano, băng rôn, cờ phướn), trang trí đèn, hoa trên các tuyến đường chính, khu vực trung tâm huyện, trưng bày giưới thiệu sách báo, sản phẩm thông tin thư viện; phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Vũng Tàu thức hiện 60 khẩu hiệu tuyên truyền, tiến hành làm mới pano nội thành trên các tuyến đường trung tâm thành phố, treo khoảng 300 phướn xã hội hóa và các hoạt động tuyên truyền trực quan khác,…

Qua các buổi làm việc với các đơn vị sự nghiệp, phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, đại diện Đoàn kiểm tra lưu ý các đơn vị trong quá trình thực hiện các công tác tuyên truyền, hoạt động vui xuân phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, ngừa dịch Covid -19 theo Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 12/01/2021 của Tỉnh ủy và công văn số 80/SVHTT-VP ngày 18/01/2021 của sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

Huyền Trang

 


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21425121
Số người đang truy cập: 5

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân