Hoạt động của Sở VHTT

Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao Yoga, Gym fitness.
Ngày 19/3/2021, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại các cơ sở hoạt động thể dục thể thao chuyên đề Yoga, Gym Fitness tại thành phố Vũng Tàu

Thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra trong tình hình; đồng thời để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao, chú trọng các hoạt động thể thao Yoga, Gym fitness

Kiểm tra văn bằng chứng chỉ chuyên môn của người hướng dẫn tập luyện hoặc huấn luyện viên

Qua 06 lượt kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao yoga, gym fitness trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 499/QĐ-SVHTT ngày 14/12/2021 đã được Giám đốc Sở phê duyệt nhận thấy: bên cạnh một số cơ sở chấp hành tốt, đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh thể dục thể thao, vẫn còn một số cơ sở chưa nghiêm túc chấp hành như: việc thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định tại khoản 2 điều 8 Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; chưa đảm bảo điều kiện về trang thiết bị vật chất đáp ứng hoạt động theo từng bộ môn yoga, gym, fitness; văn bằng chứng chỉ chuyên môn của người hướng dẫn tập luyện hoặc huấn luyện viên không đúng hoặc không phù hợp theo quy định tại Thông tư số 10/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn thể dục thể hình và fitness.

Qua công tác kiểm tra, Đoàn làm việc phổ biến giáo dục pháp luật về nội dung của các văn bản pháp luật quy định về hoạt động thể dục thể thao như: Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; Thông tư số 10/2018/TT-BVHTTDL ngày 31/01/2018; Thông tư số 03/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/01/2018; Thông tư số 11/2016/TT-BVHTTDL ngày 08/11/2016. Đồng thời hướng dẫn cho các cơ sở thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo quy định tại Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016./.

Huyền Trang

 


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21409563
Số người đang truy cập: 6

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân