Hoạt động của Sở VHTT

Kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19.
Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, trong đó lấy phòng ngừa là chính, không để xảy ra dịch lây lan trong cộng đồng.

Làm việc với phòng Văn hóa - Thông tin huyện Xuyên Mộc

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 32/KL-TW ngày 05/7/2018 và các văn bản chỉ đạo khác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời đáp ứng yêu cầu về công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Thanh tra Sở, phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thị, thành phố tổ chức các đợt kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ: "điểm vui chơi, giải trí công cộng, quán bar-pub, vũ trường, beerclub, karaoke, mát-xa, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, casino, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, hoạt động thể dục, thể thao, thể hình tại phòng tập gym, yoga, bida, hoạt động thể thao, võ thuật có tiếp xúc trực tiếp; các sự kiện biểu diễn nghệ thuật" theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 4751/UBND-VP ngày 06/5/2021.

Làm việc với phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đất Đỏ

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở phổ biến Công văn số 47/UBND.BCĐ ngày 14/5/2021 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về việc triển khai thực hiện Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh đến phòng Văn hóa - Thông tin thị xã Phú Mỹ, huyện Đất Đỏ, huyện Xuyên Mộc với nội dung phổ biến, quán triệt tinh thần, ý nghĩa của Đợt cao điểm, triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị cùng tham gia, phối hợp thực hiện, nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương./.

 

Huyền Trang


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21409534
Số người đang truy cập: 5

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân