Phổ biến pháp luật

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công văn số 1446/UBND-VP ngày 22/02/2019 về tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019, đồng thời để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về lễ hội, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước về lễ hội theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Biểu diễn Lân sư rồng trong Lễ hội - nét văn hóa dân gian đặc sắc

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và giá trị của lễ hội, di tích cũng như các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục, tập quán tốt đẹp; rà soát và đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các di tích trên địa bàn. Hạn chế tối đa sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, đẩy mạnh xã hội hoá các nguồn lực trong việc tổ chức lễ hội. Không cấp phép đối với lễ hội tổ chức vì mục đích thương mại, có nội dung bạo lực, phản cảm. Không lợi dung tổ chức lễ hội nhằm mục đích trục lợi cá nhân, phục vụ lợi ích nhóm.

Chỉ đạo các địa phương, cơ sở tổ chức lễ hội phải xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, thành lập Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Có phương án, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…Sắp xếp, bố trí khu dịch vụ, nơi trông giữ phương tiện phù hợp với không gian của lễ hội; quản lý chặt chẽ các hoạt động dịch vụ, niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo khách, không ép giá. Xử lý kiên quyết các hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, dịch vụ đổi tiền hưởng chênh lệch giá, bày bán các đồ chơi có tính bạo lực, lưu hành văn hoá phẩm trái phép, đốt pháo, những hủ tục, hành vi phản cảm bạo lực trong lễ hội.

Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Quản lý Văn hóa - Di sản Văn hóa tăng cường công tác thanh kiểm tra trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện yêu cầu về việc tạm ngừng tổ chức lễ hội theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Chỉ đạo Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội có quản lý hòm công đức, công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích các khoản đóng góp, tiền công đức. Quản lý chặt chẽ việc việc thông báo và đăng ký tổ chức lễ hội trên địa bàn thuộc thẩm quyền theo quy định của Chính phủ.

Huyền Trang

 

 


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21582145
Số người đang truy cập: 7

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân