Phổ biến pháp luật

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp nghỉ Lễ ngày 30/4, 1/5 năm 2021
Thực hiện công văn số 1343/BVHTTDL-VHCS ngày 26/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và công văn số 4611/UBND-VP ngày 01/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tối ngày 01/5/2021, Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao tiến hành kiểm tra việc chấp hành công văn số 4611/UBND-VP của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với nội dung: "Tạm ngừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, beerclub kể từ 16 giờ 00 phút ngày 01 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới".

Qua kiểm tra cho thấy, bên cạnh các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, beerclub trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp hành nghiêm túc về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, còn có một số cơ sở kinh doanh loại hình trên chưa chấp hành nghiêm chỉnh. Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao đã tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch; đồng thời phổ biến, giáo dục pháp luật về các nội dung phòng, chống dịch covid-19 trong 04 ngày nghỉ Lễ ngày 30 tháng 4 "Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" và ngày lễ 01 tháng 5 "Ngày Quốc tế lao động"./.

Huyền Trang


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21471252
Số người đang truy cập: 4

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân