Phổ biến pháp luật

Tọa đàm tình hình theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Ngày 19/12/2019 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3490/QĐ-UBND về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng ngày 11/11/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tổ chức Tọa đàm tình hình theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2020.Tham dự buổi Tọa đàm gồm có các Sở ban ngành thuộc tỉnh, Thanh tra các Huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Nội dung của buổi Tọa đàm tập trung vào các vấn đề về việc ban hành các văn bản quy định chi tiết, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; việc đảm bảo các điều kiện cho việc thi hành pháp luật; việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; đồng thời cùng các đơn vị trao đổi, thảo luận đánh giá về thực trạng, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thông qua buổi Tọa đàm cơ bản đã đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật; trên cơ sở đó kiến nghị các biện pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, biện pháp tổ chức thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời gian tới//.

Huyền Trang


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21464057
Số người đang truy cập: 3

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân