Cơ cấu tổ chức

Thông tin đơn vị

PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO
 

Địa chỉ: Sở Văn hóa và Thể thao, Số 1 Phạm văn Đồng, P. Phước Trung, Tp.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3510529

Fax: 3510628

 1. Cơ cấu tổ chức:

      Phòng Quản lý Thể dục thể thao có 06 công chức, gồm: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 04 chuyên viên.

  2. Chức năng

Là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động thể thao thành tích cao,  thể thao chuyên nghiệp và thể dục, thể thao cho mọi người.

   3. Nhiệm vụ

3.1. Về lĩnh vực thể dục thể thao cho mọi người

a) Chủ trì xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương; hướng dẫn và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, khuyết tật, trẻ em, thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục, thể thao; phối hợp với các hiệp hội, liên đoàn thể thao thành phố, quốc gia vận động nhân dân tham gia phát triển phong trào thể dục, thể thao; phổ biến, hướng dẫn các phương pháp tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

d) Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu và chỉ đạo hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng. Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan soạn thảo điều lệ và giám sát chỉ đạo công tác tổ chức thi đấu giải Đại hội TDTT tỉnh, vô địch từng môn thể thao cấp tỉnh;

đ) Hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giải thi đấu khu vực, toàn quốc về thể dục thể thao quần chúng khi được cấp có thẩm quyền giao;

e) Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống;

g) Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa thể thao… trên địa bàn thành phố; quản lý nhà nước về công tác chuyên môn đối với các hội, tổ chức phi chính phủ, liên đoàn thể thao có phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh;

h) Chủ trì, hướng dẫn, phối hợp xây dựng các tiêu chí, kiểm tra việc công nhận gia đình thể thao trên địa bàn tỉnh;

i) Phối hợp với các Sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng, các tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện  giáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang tại địa phương;

k) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép, chứng chỉ về thể dục thể thao thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, theo sự phân công hoặc ủy quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

l) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ văn hóa cơ sở, cán bộ làm công tác thể thao huyện, thành phố; phường, xã, thị trấn về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

3.2. Về lĩnh vực thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp

a) Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển và nâng cao thành tích các môn thể thao trình UBND tỉnh. Tổ chức hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;

b) Phối hợp với phòng ban, đơn vị liên quan tham mưu Giám đốc Sở kế hoạch ngân sách, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho thể thao thành tích cao;

c) Phối hợp các phòng, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện chế độ đặc thù, chính sách đãi ngộ và các chế độ chính sách khác đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài thể thao thành tích cao của tỉnh;

d) Thẩm định, giám sát và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, kế hoạch tập huấn và thi đấu của các đội tuyển thể thao của tỉnh;

đ) Tham mưu Giám đốc Sở quyết định cử các đội tuyển, đội tuyển trẻ tham gia tập huấn và thi đấu các giải thể thao trong và ngoài nước;

e) Theo dõi, giám sát, cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời cho Giám đốc Sở quá trình tập huấn, chuẩn bị thi đấu và kết quả thi đấu của các đội tuyển thể thao thành tích cao;

g)  Quản lý, chỉ đạo các Trưởng bộ môn xây dựng kế hoạch phát triển các môn thể thao theo kế hoạch và chỉ tiêu kinh phí tham gia các giải thể thao quốc gia hàng năm đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

h) Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính kiểm tra chương trình, kế hoạch, kinh phí tham gia các giải quốc gia, khu vực và quốc tế theo kế hoạch đã được duyệt;

i) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các giải thi đấu quốc gia, khu vực, quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phê duyệt;

k) Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật;

l) Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác liên kết với các ngành, các địa phương trong và ngoài nước về phát triển thể thao thành tích cao.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 
Lãnh đạo đơn vị
1 Trần Hoàng Tùng Trưởng phòng