Số liệu thống kê

Số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2015
TT
Nội dung hoạt động
ĐVT
KH
2015
Lũy kế
5 tháng
Ước thực hiện 6 tháng
% So với KH 2015
I
Văn hóa
 
 
 
 
 
1
Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa
%
93,8*
 
 
 
2
Tỷ lệ k.phố,thôn,ấp đạt chuẩn văn hóa
%
92 *
 
 
 
3
Tỷ lệ xã phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị
%
20*
 
 
 
4
Tỷ lệ đạt xã chuẩn văn hóa nông thôn
%
20*
 
 
 
II
Thể dục Thể thao
 
 
 
 
 
1
Tỷ lệ đạt chuẩn gia đình thể thao
%
47,3 *
 
 
 
2
Số giải thể thao quần chúng
giải
52 *
9
12
23,07
 
3
Số huy chương thể thao thành tích cao
Huy chương
244*
37
71
29,1
 
Trong đó :
 
 
 
 
 
 
- Cấp quốc gia
Huy chương
110 *
18
43
39,1
 
- Cấp quốc tế
Huy chương
10*
1
1
10
 
- Cấp Khu vực
Huy chương
124*
8
27
21,77
III
Du lịch
 
 
 
 
 
1
Doanh thu dịch vụ lưu trú, du lịch
Tỷ đồng
2.096*
970,220
1.150
54,9
 
 -  Doanh thu dịch vụ lưu trú
 -  Doanh thu dịch vụ du lịch
Tỷ đồng
1.500*
596*
730,180
240,040
850
300
     55,9
     50,3
2
 Tổng lượt khách du lịch
Ngàn lượt khách
15.210*
6.790,887
8.500,000
55,9
 
- Khách quốc tế
Ngàn lượt khách
545*
225,965
290
54,1
 
Ghi chú:
- (*) là chỉ tiêu pháp lệnh theo quyết định số 2789/QĐ.UBND ngày 19/12/2014  của UBND tỉnh BRVT.
         - Các chỉ tiêu tỷ lệ gia đình; tỷ lệ khu phố thôn ấp; tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa là số đầu năm; Việc bình xét theo năm, 6 tháng đầu năm 2015 các địa phương chưa bình xét.

Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21457948
Số người đang truy cập: 29

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân