Số liệu thống kê

Số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2015
TT
Nội dung hoạt động
ĐVT
KH
2015
Lũy kế
5 tháng
Ước thực hiện 6 tháng
% So với KH 2015
I
Văn hóa
 
 
 
 
 
1
Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa
%
93,8*
 
 
 
2
Tỷ lệ k.phố,thôn,ấp đạt chuẩn văn hóa
%
92 *
 
 
 
3
Tỷ lệ xã phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị
%
20*
 
 
 
4
Tỷ lệ đạt xã chuẩn văn hóa nông thôn
%
20*
 
 
 
II
Thể dục Thể thao
 
 
 
 
 
1
Tỷ lệ đạt chuẩn gia đình thể thao
%
47,3 *
 
 
 
2
Số giải thể thao quần chúng
giải
52 *
9
12
23,07
 
3
Số huy chương thể thao thành tích cao
Huy chương
244*
37
71
29,1
 
Trong đó :
 
 
 
 
 
 
- Cấp quốc gia
Huy chương
110 *
18
43
39,1
 
- Cấp quốc tế
Huy chương
10*
1
1
10
 
- Cấp Khu vực
Huy chương
124*
8
27
21,77
III
Du lịch
 
 
 
 
 
1
Doanh thu dịch vụ lưu trú, du lịch
Tỷ đồng
2.096*
970,220
1.150
54,9
 
 -  Doanh thu dịch vụ lưu trú
 -  Doanh thu dịch vụ du lịch
Tỷ đồng
1.500*
596*
730,180
240,040
850
300
     55,9
     50,3
2
 Tổng lượt khách du lịch
Ngàn lượt khách
15.210*
6.790,887
8.500,000
55,9
 
- Khách quốc tế
Ngàn lượt khách
545*
225,965
290
54,1
 
Ghi chú:
- (*) là chỉ tiêu pháp lệnh theo quyết định số 2789/QĐ.UBND ngày 19/12/2014  của UBND tỉnh BRVT.
         - Các chỉ tiêu tỷ lệ gia đình; tỷ lệ khu phố thôn ấp; tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa là số đầu năm; Việc bình xét theo năm, 6 tháng đầu năm 2015 các địa phương chưa bình xét.

Thư viện Video

THỜI SỰ( Trích xuất từ BRT)

Ca khúc BRVT

Văn Bản Mới

 • 21/CT (01.03.2018)
  Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm...
 • 48-CT/TW (01.03.2018)
  Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng...
 • 433/QĐ-UBND (12.02.2018)
  V/v công bố Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ Thủ tục...
 • 435/QĐ-UBND (12.02.2018)
  V/v công bố Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ Thủ tục...
 • 434/QĐ-UBND (12.02.2018)
  V/v công bố Thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ Thủ tục...

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 339616
Số người đang truy cập: 5

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Thống kê - Tra cứu Giải quyết hồ sơ

Hỏi đáp trực tuyến

 

Số liệu thống kê

Phổ biến pháp luật

 

Góp ý - Hiến kế