Số liệu thống kê

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NĂM 2018

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch 2018

Thực hiện năm 2018

% So với KH 2018

I

Văn hóa

 

 

 

 

  1

Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa

%

91

91,8%

0,8%

 2

Tỷ lệ k.phố,thôn,ấp đạt chuẩn văn hóa

%

97,52%

96,63%

- 0,89%

II

Thể dục Thể thao

 

 

 

 

   1

Số huy chương thể thao thành tích cao

Huy chương

267

395

147

2

- Cấp quốc gia

Huy chương

125

220

176

3

- Cấp quốc tế

Huy chương

12

12

100

4

- Cấp Khu vực

Huy chương

130

163

125

 

Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21458259
Số người đang truy cập: 20

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân