Văn hóa - Di sản

Hội nghị lấy ý kiến khẩu hiệu (slogan) tỉnh bà rịa-vũng tàu
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 6322-CV/TU ngày 12/9/2019 về việc giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đoàn viên thanh niên tỉnh về câu khẩu hiệu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 28/9/2019, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến câu khẩu hiệu (Slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu của 1.000 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ khối LLVT trong toàn tỉnh

ĐVTN tham gia bình chọn câu khẩu hiệu tỉnh BR-VT

Qua hội nghị, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ, sức trẻ thế hệ tương lai của tỉnh trong việc lựa chọn câu khẩu hiệu (Slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; đồng thời, trên cơ sở 1.000 phiếu lấy ý kiến các đoàn viên, thanh niên, Ban tổ chức sẽ tổng hợp kết quả, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lựa chọn một câu khẩu hiệu phù hợp, đặc trưng, ấn tượng cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến với du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Vũ Hường


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21468221
Số người đang truy cập: 13