Hoạt động của Sở VHTT

Tổ chức chấm chọn vòng sở khảo cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (Slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được tổ chức nhằm lựa chọn câu khẩu hiệu (slogan) phù hợp, đặc trưng, ấn tượng phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, những đặc trưng riêng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; đưa hình ảnh Bà Rịa-Vũng Tàu xuất hiện chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn du khách và các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tác phẩm lựa chọn sẽ được sử dụng in trên ấn phẩm, tài liệu, tặng phẩm và được sử dụng vào các mục đích quảng bá, xúc tiến, marketing của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chiều ngày 29/5/2019, Ban Tổ chức Cuộc thi khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành tổ chức chấm vòng sơ khảo cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (Slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Qua hai lần phát động cuộc thi từ ngày 03/4/2018 đến hết ngày 30/4/2019, Ban Tổ chức đã nhận được 205 tác phẩm của 45 tác giả trên cả nước tham gia.

Ban Tổ chức thông qua các bài của các tác giả tham dự cuộc thi

Với tổng số 205 tác phẩm của 45 tác giả tham gia Cuộc thi, Ban Giám khảo đã làm việc tập trung thống nhất cao, thể hiện tính công khai, công minh và thực hiện đúng tiêu chí, tiêu chuẩn trong quá trình bỏ phiếu lựa chọn câu khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã lựa chọn được 28 tác phẩm vào vòng chung khảo, các tác phẩm được lựa chọn sẽ được Ban Tổ chức thực hiện trưng bày triển lãm tại Trung Tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; được đăng tải, đưa tin trên Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Website của UBND tỉnh và của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh để lấy ý kiến của nhân dân, ý kiến của nhân dân sẽ là một phần cơ sở để Ban Tổ chức quyết định lựa chọn 11 tác phẩm để trao giải.

Vũ Hường

 


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21468277
Số người đang truy cập: 51