Thể thao cộng đồng

Hội thao Đồng bàn Dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021
Trong những năm qua, các môn thể thao dân tộc như: kéo co, bắn nỏ, chạy cà kheo, gẩy gậy …đã và đang được duy trì, phát triền tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh (Châu Đức, Vũng Tàu, Phú Mỹ, Bà Rịa, Đất Đỏ..) qua đó vừa phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống vừa góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân cũng như nền tảng phát triển của môn thể thao dân tộc.

Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu luôn quan tâm trong việc chăm lo phát triển đời sống văn hóa, tinh thần và thể chất cho nhân dân đặt biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm góp phần phát triển phong trào TDTT trong toàn tỉnh. Đây là một trong những hoạt động thực hiện Chương trình phối hợp số 578/CTrPH-BDT-SVHTT-DL ngày 05/9/2018 giữa Ban Dân tộc – Sở Văn hóa và Thể thao – Sở Du lịch về "Đẩy mạnh các hoạt động Văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình đồng bào Dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2022"

Ông Trần Hoàng Tùng, TP. Quản lý TDTT
trao hoa và cờ cho các đơn vị tham dự giải năm 2020

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội thao Đồng bào Dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2021. Theo kế hoạch, Hội thao sẽ diễn ra vào ngày 08/5/2021, tại Trung tâm VHTT-TT huyện Châu Đức. 

Tham dự giải năm nay, các đoàn sẽ tham gia thi đấu gồm 04 môn: Bắn nỏ, Đẩy gậy, Chạy cà kheo và Kéo co. Thông qua giải để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, đồng thời phát triển phong trào thể dục thể thao trong đồng bào Dân tộc thiểu số. Qua đó tuyển chọn, bổ sung các vận động viên thành tích xuất sắc để chuẩn bị tham dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, khu vực II năm 2021 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Đỗ Duy


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21443099
Số người đang truy cập: 7