Thể thao cộng đồng

Sở Văn hóa và Thể thao và Công an tỉnh Ký kết kế hoạch phối hợp công tác bảo đảm trật tự, AT TTXH trong lĩnh Vực Văn hóa, Gia đình, Thê dục thể thao
Sáng ngày 19/4/2018, tại phòng họp Sở Văn hóa và Thể thao đã diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp về công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao giai đoạn 2018-2022 giữa Sở Văn hóa và Thể thao và Công an tỉnh

Đến dự và cùng chủ trì buổi lễ có ông Phan Thanh Sang – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao,  Đại tá Bùi Văn Thảo - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng với sự tham dự của lãnh đạo các phòng chuyên môn, thuộc Sở Văn hóa và Thể thao và các đơn vị thuộc Công an tỉnh 

ông Phan Thanh Sang – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao,  Đại tá Bùi Văn Thảo - Phó Giám đốc Công an tỉnh
ký kết phối hợp công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình,
thể dục thể thao giai đoạn 2018-202

Theo kế hoạch, các nội dung phối hợp giữa Sở Văn hóa và  Thể thao và   Công an tỉnh  bao gồm:  Việc trao đổi thông tin liên quan đến tình hình bảo đảm an ninh trật tự, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao; phối hợp trong bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng cũng như việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tố Quốc và công tác bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình tổ chức các sự kiện văn hóa, gia đình, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

 

Việc ký kết Kế hoạch phối hợp giữa hai ngành nhằm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 05/6/2016 giữa Bộ VHTTDL và Bộ Công an; đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo vệ truyền thồng văn hóa và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21464503
Số người đang truy cập: 25