Thi đua - Khen thưởng

Cụm thi đua ngành VHTTDL miền Đông Nam bộ tổ chức Hội nghị Ký kết giao ước thi đua năm 2019
Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo, hiệu quả, huy động các nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Ngày 13/3, tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Cụm thi đua ngành VHTTDL các tỉnh miền Đồng Nam bộ tổ chức Hội nghị triển khai chương trình hoạt động và Ký kết giao ước thi đua năm 2019

Đến tham dự và chủ trì Hội  nghị, có ông Nguyễn Kiều Linh – Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL khu vực phía Nam tại TP.HCM cùng lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thuộc Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam bộ: Bình Thuận (Cụm trưởng), Đồng Nai (Cụm phó) Ninh Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Toàn cảnh Hội nghị

Với chủ đề " Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" là phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua toàn ngành. Năm 2019, phát động trong toàn cụm thi đua Sở VHTTDL các tỉnh Đông Nam bộ với hai đợt thi đua chính. Đợt thứ nhất với mục tiêu phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm và đợt hai hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019 theo kế hoạch được giao thông qua các sự kiện, chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn hàng năm.

Đại diện Lãnh đạo các Sở VHTTDL, Sở VHTT Cụm Miền Đông Nam bộ
ký kết giao ước thi đua năm 2019

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019 ngành VHTTDL nhằm duy trì và phát huy những kết quả đạt được trong các hoạt động tryền thống của Cụm Thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ,  từ đó tạo ra các phong trào thi đua sôi nỗi trong Cụm, hình thành sân chơi bổ ích và giao lưu học hỏi giữa các tỉnh, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình; phát huy sức mạnh của Sở đa ngành, đa lĩnh vực, thống nhất ý chí và hành động, đề cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Văn Tấn

 


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc hay