Thông báo

Kết quả chấm chọn vòng sở khảo cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (Slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) được tổ chức nhằm lựa chọn câu khẩu hiệu (slogan) phù hợp, đặc trưng, ấn tượng phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, những đặc trưng riêng của Tỉnh; đưa hình ảnh Bà Rịa-Vũng Tàu xuất hiện chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn du khách và các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tác phẩm lựa chọn sẽ được sử dụng in trên ấn phẩm, tài liệu, tặng phẩm và được sử dụng vào các mục đích quảng bá, xúc tiến, marketing của Tỉnh.

 Qua hai lần phát động cuộc thi từ (ngày 03/4/2018 đến hết ngày 30/4/2019), Ban Tổ chức đã nhận được 205 tác phẩm của 45 tác giả trên cả nước tham gia. Ban Giám khảo cũng đã tập trung, thể hiện tính công khai, công minh và thực hiện đúng tiêu chí, tiêu chuẩn trong quá trình bỏ phiếu lựa chọn câu khẩu hiệu (slogan) tỉnh BR-VT và đã lựa chọn được 28 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc chấm chọn câu khẩu hiệu Slogan, Ban Tổ chức tiếp tục thực hiện trưng bày triển lãm tại Trung Tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; đăng tải thông tin trên các báo, đài của tỉnh,Website của UBND tỉnh và của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh BR-VT để lấy phiếu bình chọn của nhân dân. Thông qua phiếu bình chọn của nhân dân sẽ là cơ sở để Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đưa ra quyết định lựa chọn 11 tác phẩm để trao giải.

Tiêu chí lựa chọn: Nội dung câu khẩu hiệu ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ nhận diện, tạo ấn tượng mạnh, độc đáo; thể hiện được định hướng, tiềm năng, thế mạnh, đặc trưng riêng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cách đánh phiếu bình chọn: Tiến hành đánh dẫu X vào tác phẩm mình lựa chọn. Nội dung giải thích ý nghĩa các câu khẩu hiệu và mẫu phiếu bình chọn được đăng tải trên website Sở VHTT qua địa chỉ:sovhtt.baria-vungtau.gov.vn tại mục cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (Slogan) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phiếu bình chọn gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Văn hóa và Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT hoặc gửi về địa chỉ mail: phongquanlyvanhoabrvt@gmail.com

 


Văn Bản Mới

 • 36/2018/QH14 (20.11.2019)
  Luật Phòng chống tham nhũng
 • 2973/BTTTT-CATTT (07.09.2019)
  Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát ATTT trong cơ quan, tổ chức...
 • 21/2019/QĐ-UBND (06.08.2019)
  Quyết định về việc ban hành quy chế Quản lý hoạt động Karaoke, vũ...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,...
 • 30/2019/NQ-HĐND (18.07.2019)
  Nghị quyết Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC trên...

Thư viện Video

Thư viện điện tử Xu thế tất yếu của Hội nhập

Ca khúc hay

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

 

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 7674690
Số người đang truy cập: 51