Thông báo

Phiếu khảo sát lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở VHTT

Thực hiện Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Văn hóa và Thể thao năm 2019;

Nhằm thu thập ý kiến của công dân, tổ chức làm cơ sở để định hướng các giải pháp cải thiện chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao tinh thần, trách nhiệm thái độ phục vụ công dân, tổ chức của đội ngũ cán bộ,
công chức Sở Văn hóa và Thể thao để hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ hành chính công của Sở Văn hóa và Thể thao từ đó cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Văn hóa và Thể thao năm 2019 và các năm tiếp theo;

 Sở Văn hóa và Thể thao gửi đến các cơ quan, đơn vị Phiếu thăm dò ý kiến của các cơ quan, đơn vị (đính kèm).

Rất mong nhận được sự quan tâm góp ý của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và gửi về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 20/11/2019 theo các hình thức sau:

- Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Email: sovhtt@baria-vungtau.gov.vn

- Hoặc đánh giá trực tiếp trên Trang thông tin điện tử chuyên mục Lấy ý kiến công dân tại địa chỉ: http://sovhtt.baria-vungtau.gov.vn

Mẫu phiếu lấy ý kiến download tại đây


Văn Bản Mới

 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...
 • 13491/HD-UBND (02.12.2020)
  Hướng dẫn Về việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án, hoạt động ứng...
 • 24/2020/TT-BTTTT (09.09.2020)
  Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21093131
Số người đang truy cập: 8