Thông báo

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Chương trình nghệ thuật, thể dục thể thao chào đón năm mới 2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số 1123/UB-ND-VP ngày 04/02/2021 về việc hoãn thực hiện Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

          Sở Văn hóa và Thể thao thông tin đến Quý cơ quan, đơn vị, địa phương biết và đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:

          1. Tạm dừng việc chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 theo kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh.

          2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch số 173/KH-UBND, rà soát, báo cáo các nhiệm vụ kèm kinh phí đã được thực hiện đến hết ngày 04/02/2021 gửi về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 11/02/2021để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phần kinh phí đã thực hiện, làm cơ sở thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

          Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nội dung file văn bản xem chi tiết tại đây


Văn Bản Mới

 • 04/2021/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ đối với...
 • 78/NQ-HĐND (17.08.2021)
  Nghị quyết về phê duyệt Đề án Thể thao thành tích cao tirnnh BR-VT...
 • 19/2021/QĐ-TTg (26.05.2021)
  Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về...
 • 52/TB-VPCP (23.03.2021)
  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá...
 • 127/QĐ-TTg (26.01.2021)
  Ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng...

Bài hát về Bà Rịa - Vũng Tàu

Dịch vụ công trực tuyến

 

Mail công vụ

Thủ tục hành chính

 

Tra cứu Giải quyết hồ sơ

TTHC Khiếu nại tố cáo

 

Số liệu thống kê

Hỏi đáp trực tuyến

 

Góp ý - Hiến kế

Phổ biến pháp luật

 

Lấy ý kiến công dân

 

Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 21563969
Số người đang truy cập: 7